ANA SAYFA
Sivas Haber

Sivas Haber 

Diğer Merkezler Tüm Haberler

  Ağaçlandırma Seferberliği Başlatıldı

Sivas'ta 1933 yılında bir Ağaçlandırma Seferberliği başlatılmış,
Askerimiz omzuna silah yerine fideleri alarak halkın konuya dikkatini çekmek için yürümüş...
 

           Ülkemizin geleceğinde çok önemli bir adım olan “Ağaçlandırma Seferberliği” konulu Başbakanlıktan yayınlanan 2007/28 sayılı genelge ile Devletin en üst makamı tarafından yeni bir ağaç dikme seferberliği başlatıldı.


            TEMA Vakfı 1992 yılında “Türkiye Çöl Olmasın” sloganı ile ortaya çıktığında hedefi “ülkeyi yönetmeye talip olanların yani siyasilerin ülkenin bu sorununa sahip çıkmadan  ve çözüm üretmeden iktidar olamayacaklarına inandıracak kadar güçlü ve bilgili bir kamu oyu oluşturmaktı.”            TEMA  tarafından Erozyon Çölleşme ve verimli tarım topraklarımızın yok edilmesinin neden olduğu  sosyo ekonomik sorunların ülke geleceğinde giderek artacağına dikkat çekiliyor ve başta siyasiler olmak üzere bu soruna sahip çıkılması gerektiği ve yine bu konuda ülke olarak milli mücadele  ruhu içinde seferberlik yapılması gerektiği söyleniyordu.Aslında bu konuya ilk dikkati çeken Türkiye Tabiatını Koruma Cemiyeti'dir. Cemiyetin 1956 yılında çıkardığı 1 nolu yayınının başlığı “EN BÜYÜK TEHLİKE EROZYON” adlı rapordur.
Cemiyet o zaman  Nafia Vekaleti (Bayındırlık Bakanlığı ) Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde çalışan Alman Y. Mühendislerinden Heinrich Schimidt ile Dr. Y. Mühendis Hamdi Topkaya'nın 1955 yılında Anadolu’da yaptıkları mesleki etütlerde erozyon felaketini yakınen görmüşler ve eğer önlem alınmaz ise gelecek 50-100  sene içinde tarıma elverişli toprakların yarı yarıya azalacağını rapor etmişlerdir. Bunun üzerine Türkiye Tabiatını  Koruma  Cemiyeti kurulmuş ve bu mücadelede aktif görev almıştır. Yayınladıkları raporlarla ilgili kurum ve kuruluşları harekete geçirmiştir.
Cemiyet Başkanı Y. Mühendis Nihat Sargınalp söz konusu raporun sonunu “Davanın uzun vadeli, mücadelenin güç olduğunu taktir ediyoruz. Hayati bir öneme haiz olan mücadelenin Hükümet ve Milletçe müşterek çalışmalar neticesinde başarılacağına kaniyiz. Bugün bir cemiyet eliyle yapılmak istenen mücadelenin, yarın bir Devlet dairesi veya Vekaleti vasıtasıyla yapıldığını görmek zaferin ilk müjdecisi olacaktır” (1956) sözleriyle tamamlamaktadır.Sanıyorum bu rapora imza atanların büyük çoğunluğu bu dünyadan göçtüler. Vefat edenlere Allah’tan rahmet geride kalanlara uzun ömürler diliyoruz. Bu memlekete bundan daha büyük hizmet yapılamazdı. Allah emeği geçen herkesten  razı olsun.Öte yandan 1980 ihtilallinden sonra pek çoğumuzun bildiği gibi silahlı kuvvetlerin öncülüğünde ülke çapında bir ağaçlandırma seferberliği başlatıldı. Tarım ve   Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün 1983 de yayınladığı “EROZYON” konulu rapor yayınında Devlet Başkanı Kenan EVREN’in ön sözünde:
           ”Ormanlarımız bugün bizlere lazım olduğu gibi yarın bizden sonraki nesillee içinde lazımdır. hatta onlar için daha da gerekli olacaktır. Ormanlarımızın mutlak suretle muhafaza edilmesi,orman sahalarının artırılması ve genişletilmesi,bozuk olanların ıslah edilmesi gerekmektedir.” diyerek konuya  verdiği önemi göstermektedir.Aynı raporun sonunda:
            “Türkiye’de erozyon problemi , milletçe var olmak ya da yok olmak davasıdır... Bu cennet vatanın hayat fışkıran topraklarının sellerle, rüzgarla taşınmasına, göllere, denizlere gitmesine seyirci kalmayalım. UNUTMAYALIM; EROZYON, EN BÜYÜK TEHLİKEDİR”  diye konunun hayati bir konu olduğuna ve milletçe sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekilmektedir.
Daha sonra 1992'de Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı kısaca TEMA bu konuyu tekrar ülke gündemine taşımıştır.
           Aslında , Bakanlığın Orman Genel Müdürlüğü ve  Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü, yıllardır ülkemizin ağaçlandırılması ve mevcut ormanların korunması konusunda büyük çabalar harcamaktadır. Konusun isimsiz kahramanları onlardır. Bugün ülkemizde orman alanlarının miktarı son yıllarda artmışsa biz bunu söz konusu isimsiz kahramanlara borçluyuz. 1995 yılında çıkarılan “4122 Sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu” yürürlüğe konularak resmi ve özel pek çok kurum ve kuruluşa ağaçlandırma yapma görevi verilmiştir. TSK, Belediyeler, Üniversiteler, Meslek Kuruluşları ve TEMA Vakfı gibi sivil toplum örgütleri devletin ilgili kuruluşlarına destek olmuş ve bu konu ülke çapında milli seferberlik görevi olarak benimsenmiştir.

Nitekim Orman Bakanlığı'nın ilgili birimlerinin yanı sıra diğer kurum ve kuruluşların ve duyarlı vatandaşların çabaları konuyu hep gündemde tutmuş ve yapılan kampanyalarla desteklenmiştir.Şimdi Resmi Gazete'nin 01 Kasım 2007 tarih ve 26687 sayılı nüshasında Sayın Başbakan Recep Tayyip  ERDOĞAN’ın  imzasıyla yayınlanan Ağaçlandırma Seferberliği Genelgesi'nde bu toplumsal duyarlılığa dikkat çekilmekte ancak kanunun verdiği sorumlulukların yeterince yerine getirilmediği belirtilmektedir.
Bu kapsamda Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “ AĞAÇLANDIRMA ve EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK EYLEM PLANI” hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile valiliklere gönderilmiş ve gerekli çalışmanın plan dahilinde yapılması istenmiştir.“Konunun önem ve önceliğine binaen, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından mezkur Kanun ve Eylem Planı çerçevesinde gerekli detay uygulama planları hazırlanarak derhal derhal harekete geçilecek ve çalışmalar titizlikle takip edilecektir” sözleriyle tamamlanan Ağaçlandırma Seferberliği Genelgesi'nin gereği mutlaka ilimizde de yapılacaktır.Bu konuda geçen Pazar günü Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN  İstanbul’dan  eylem planını uygulanmasını başlatmıştır. Gönlümüz bütün illerde bu seferberliğin  yeniden bir ağaçlandırma yarışına döndürülmesi ve Türkiye'nin yeşil alanlarının ve orman varlığının daha da artmasıdır.Sivas Valiliğimizin de bu konuda detay plan hazırlığı mutlaka vardır. Ancak unutulmamalıdır ki hiçbir projenin halkın desteği alınmadan halkın temsilcileri olan sivil toplum örgütleri işin içine alınmadan başarıya ulaşması mümkün değildir.
            Sivas'ta 1933 yılında bir ağaçlandırma seferberliği başlatılmış, askerimiz omzuna silah yerine fideleri alarak halkın konuya dikkatini çekmek için yürümüş.
TEMA Vakfı Sivas Temsilciliği  olarak biz dün olduğu gibi (Yeşil Sivas Projesinde stantlarda projeye destek almak için soğuk demeden, açlık, susuzluk demeden bekleyen gönüllülerimizle, maddi kaynak desteği veren sessiz gönüllülerimizle, şehrimizin her bir noktasında köylerinde ve ilçelerinde eğitmen kadrolarının verdiği eğitimlerle sessiz ve güçlü destekçiniz olduğu gibi) bugünde  yeni ve büyük bir heyecanla ve 2 bini geçen gönüllü ordumuzla  üzerimize düşen görevi yapmaya  devam edeceğiz. Unutmayalım ki ülkemizin geleceğinde en büyük tehlike Erozyon'dur. Ağaçlandırma ve erozyon kontrol sevdası bitmez. Bu aşkı yaşatacağız.
Emine Yönücü  Zİraat Mühendisi TEMA Vakfı Sivas İl Temsilcisi

Kaynak : Emine Yönücü

Kategori : SİVAS
Ziyaretçi Defteri Sivas Fotoğrafları Sivas Haber Arama Nerdeyim?

ANA SAYFA >> Sivas HaberAra{ZZ}arA