ANA SAYFA
Sivas Haber

Sivas Haber 

Diğer Merkezler Tüm Haberler

  Gençlerle Yeşil Sivas'a Doğru El Ele

GENÇLERLE YEŞİL SİVAS'a DOĞRU EL ELE isimli proje
AB gençlik programlarından hibe almayı hak kazanmıştır.
Proje faaliyetleri 25 Eylül 2005 - 25 Nisan 2006 tarihleri arasında toplam 8 aylık süreyi kapsamakta olup,
proje faaliyetlerinin ana konusu çevre ve gençlik bilgilendirmesidir.
 

Sivas Ili Çevre Koruma Vakfı'nca hazırlanıp Avrupa Birliği Gençlik Programlarına sunulan, GENÇLERLE YEŞİL SİVAS’A DOĞRU EL ELE“ isimli proje 6250 euro hibe almaya hak kazandı.


Sivas İlinde yapılan AB Gençlik Programları toplantısı sayesinde Sivas Ili Çevre Koruma Vakfı'nca proje hazırlamak fikri oluştu. Proje 16 kız, 16 erkek olmak üzere 15-25 yaş arası toplam 32 gencin  katılımı ile gerçekleşecektir.


Projeye dahil edilen gençlerle bu proje 8 aylık faaliyet programı süresince yürütülecektir.
Yerel bir STK olan Sivas İli Çevre Koruma Vakfı'nın yürüteceği bu proje bir grup girişimi olup, Proje Sivas Valiliği, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile TEMA Vakfı'nca teknik açıdan desteklenmektedir.

Proje, 8 aylık faaliyet süresince Sivas İli ve 7 ilçe merkezlnde ve merkeze bağlı İşhan-Esenyurt Köyleri'nde gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsamaktadır. Proje Sivas İli'nin erozyonla kaybolan topraklarını geri kazanmak amacıyla yerelde yaşayan kısıtlı gençlerle, projeden faydalanacak olan yöredeki kısıtlı gençlerin "Bitkilendirmenin Erozyonla Mücadeledeki Yeri, Erozyonun Zararları ve Ormanların Önemi, Yeşil Sivas'la Halkın Neler Kazanacağı"  konulu eğitimlerini kapsamaktadır. Proje çerçevesinde  "Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi İçin Çevre Kirliliğiyle Mücadele İle Doğal Hayatın Korunmasının Önemini" anlatan eğitimlerin verilmesi de sağlanarak çevre kirlililiği ile de mücadele edilmiş olacaktır. Gençlerle halk arasında bilgi ve kültür alışverişi sağlanacaktır.

Türkiye'de Sivas erozyonun yoğun yaşandığı iller  içerisinde yer aldığı için Sivas halkı sürekli göç etmektedir. Bu gençlerle "Erozyonla, çölleşme ile kırsal fakirlikle mücadele ve doğal kaynakların korunması" konularında öğrendiklerini uygulama fırsatı bularak gençlerin kişisel gelişimlerine de katkıda bulunulacağı düşünülmektedir.  Gençlerin kendilerine güvenleri de bu proje ile artacaktır. Ayrıca yöre halkının da projeye dahil edilmesiyle yöre halkıyla kaynaşma sağlanacak, kültür alış verişinde bulunulacak. "Yeşil Sivas" bilinci gelişerek ilimizdeki yeşil alanlar ve doğal hayat korunarak geliştirilecektir.

Proje sonunda gençlerin  bilgilenmesinin  sağlanması ile çevresine duyarlı bir toplumla AB Müzakerelerinde başarılı olunması sağlanacaktır. 
 Proje Koordinatörü: Emine Yönücü   
Ziyaretçi Defteri Sivas Fotoğrafları Sivas Haber Arama Nerdeyim?

ANA SAYFA >> Sivas HaberAra{ZZ}arA