Emir Cenk Aydın 


Ege Üniversitesi Türk Halk Oyunları İcra Ana Sanat Dalı Araştırma Görevlisi


Eğitim Bilgileri
- Lisans: Ege Üniversitesi D.T.M.K T.H.O Bölümü, 1996
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Sos. Bil. Enst. T.H.O A.B.D, 1999
- Doktora: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2009

1991 yılında Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'nda okuyan dört öğrenci tarafından aynı yıl kurulan müzik grubu Grup Laçin'de çalıştı.


Uzmanlık Alanları
- Halk Bilimi (Folklor)
- Sosyal Antropoloji
- İletişim Bilimleri
- İletişim Sanatları
- Sanat
- Sahne ve Görüntü
- Müzik


Ödülleri:
1999 Altın KelebekUluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri:
-2007 • ICTM (International Council for Traditional Music) The Balkan Peninsula as a Musical Crossroad International Symposium "Folk Music, Folk Dances, Dressing Up & Finary in Folk Culture on Balkans from Turkish Cultural Point of View" Bildiri Sunumu
-2007, • Kocaeli Üniversitesi - Motif Halk Oyunları Eğitim Öğretim Vakfı Halk Müziğinde Çalgılar Uluslararası Sempozyumu "Türk Halk Oyunlarına Eşlik Eden Ritm Sazları" Bildiri Sunumu
-2006, • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Motif Halk Oyunları Eğitim Öğretim Vakfı Halk Kültüründe Giyim-Kuşam ve Süslenme Uluslararası Sempozyumu "Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı Halk Çalgıları - Halk Oyunları - Geleneksel Giyim Kuşam ve Hal
-2003, • İstanbul Üniversitesi - Motif Halk Oyunları Eğitim Derneği Gençlik ve Spor Klübü. Halk Kültürlerinin Uluslararası İlişkilere Katkısı Uluslar arası Sempozyumu. " Uluslararası İlişkiler - İletişim Süreci - Halk Kültürleri" Bildiri Sunumu.
-2002, • T.C Kültür Bakanlığı - Sakarya Üniversitesi - Motif Halk Oyunları Eğitim Derneği Gençlik Klübü. Halk Kültürlerinin Medya Açısından değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu. "Halk Kültürü Ürünlerinin Medyadaki Üretim ve Tüketim Sorunları" Bildiri Sunumu
-1998, • Slovakya Eğitim Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Dairesi davetlisi olarak "Enternasyonal Gençlik Değişim Programlarında Kültürel Alışveriş" konulu Seminer’de bildiri sunumu.

Son güncelleme: 8.9.2018 | Sayfa Gösterimi: 802

Netmon
Ekotaş Emlak
Metro Turizm
Güler İnşaat İletişim
Tanrıverdi Alüminyum
 
 
Ziyaretçi Defteri Sivas Fotoğrafları Sivas Haber Arama    
 
 
 

Ara{ZZ}arA