Bibliyografyası 


-Ölümlerin Suskunluğu 14.10.2016
-Hatun'a; Anam 25.09.2016
-Endülüs'ten Arta Kalan İspanya; Tavşanlar Ülkesi 17.07.2016
-Ankara Çiçeği 23.03.2016
-Beşikteki Beş Ocak 5 Ocak 2016
-Kem Göz 07.10.2015
-Can Yongam 02.10.2015



Sivas Eğriköprü dergisi
-Hatun'a; Anam Yıl:8 Sayı:39 2017
-Üç Nefeslik Oyun Yıl:8 Sayı:40 2017 Sayfa:6-8



Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
-Japon Kalkınması
Cilt:XX - 2005/1



İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası
-Türk Tarımında Destekleme Uygulamaları ve Sonuçları
Cilt:37 Sayı:1 - Sayfa:261-279

-Türkiye'de Gübre Destekleme Uygulamaları
Sayı:3 - Sayfa:281-289



Konya Ticaret Odası Dergisi
-Tarım Alet ve Makine Sanayi
Yıl:3 Sayı:38 - Nisan 1991 Sayfa:46-50

-Türk Traktör Endüstrisinde Rekabet Türü
Yıl:3 Sayı:37 - Mart 1991 Sayfa:40-46

-Bölgesel Ekonomik Dengesizlikler
Yıl:3 Sayı:41 - Temmuz 1991 Sayfa:35-38

-Tarımsal Kalkınmada Traktör
Yıl:4 Sayı:39 - Nisan 1991 Sayfa:46-50





Yurt içi hakemli dergilerdeki yayınları
-Bilanço Yapısı İtibarıyla Türk Bankacılık Sistemi
İ.Ü. İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları
50. Kitap - Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’a Armağan Özel Sayısı

-Finansal Liberalleşmenin Ekonomik Performans Etkisi; Türkiye Analizi
Zekai Özdemir - Erşan Sever
İ.Ü. İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları

-Tüketici Kredilerinin Yapısı
İ.Ü. İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları
50.Kitap - Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'a Armağan Özel Sayısı

-Dış Ticaret Finansmanı Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting

-Enflasyon Hedeflemesi ve Para Kurulunun Türkiye'de Uygulanabilirliği

-Bankacılık Krizlerine Genel Bakış ve Türkiye Örneği
Zekai Özdemir - Metin Akdoğan
İktisat Fakültesi Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş Armağan Dergisi

-Tüketici Kredi Riskinin Yönetimi
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Kentleşme ve Çevre Sorunları
Zekai Özdemir - Halil Özekicioğlu
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Son güncelleme: 8.6.2018 | Sayfa Gösterimi: 1494

Netmon
Ekotaş Emlak
Metro Turizm
Güler İnşaat İletişim
Tanrıverdi Alüminyum
 
 
Ziyaretçi Defteri Sivas Fotoğrafları Sivas Haber Arama    
 
 
 

Ara{ZZ}arA