Bibliyografyası 


■Evlîyalar Ansiklopedisi
-Şeyh Merzubân-ı Velî
Cilt:11 - 1993 Sayfa:283-284


■Revak dergisi
-XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinde Sivas'a Gelen Bir Fransız Vital Cuinet
1993 Sayfa:14-20
-Seyahatnâmelere Göre Osmanlı Döneminde Sivas'ın Sosyo-Ekonomik Yapısı
1995 Sayfa:106-107
-XIX. Yüzyılda Sivas ve Yöresinde Misyonerlik Faaliyetleri
Aralık 1999 Sayfa:29


■SivasHaber dergisi
-Tarihte Suşehri Temmuz 1995 Yıl:3 Sayı:27 Sayfa:4-5


■Suşehri'nden Esintiler
-Tarihte Suşehri Kasım 1995 - Sayfa:88-90


■Türk Yurdu
-XIX. Yüzyılda Sivas ve Yöresinde Misyonerlik Faaliyetleri
1999-2000 XIX-XX 148-149


■Zara Kültür dergisi
-Tarihte Zara Yıl:2001 Sayfa:10-11
-Küreselleşme Süreci... ve Kültürel Değerler Yıl:2001 Sayfa:14■Altıncı Şehir Sivas Bülteni
-XVIII. Yüzyılda Yaşamış Halk Ozanı Zaralı Karaoğlan
Yıl:1 Sayı:1 - Temmuz-Eylül 2001 Sayfa:32-37

-Atatürk'ün Sivas Gezileri
Yıl:1 Sayı:2 Ekim-Aralık 2001 Sayfa:11-15

-XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinde Sivas'ta Beş Amerikalı Misyoner
Dr. West, F. Bliss, E. Riggs, H. Perry ve A. Hubbard
Yıl:1 Sayı:3 - Ocak-Mart 2002 Sayfa:26-31

-Sivas'a Gelen Selçuklu ve Osmanlı Padişahları
Altıncı Şehir Sivas dergisi
Yıl:1 Sayı:2 - Nisan-Haziran 1997 Ankara Sayfa:23-24

-Sivas Kongresi ve Atatürk
Sayı:7 - Eylül 2003

-Sivas'ta Sendikacılık ve Sivaslı Üst Düzey Sendikacılar
Sayı: 6 Aralık-Şubat 2003


■Tarih ve Medeniyet dergisi
-Taşkesen Baskını Sayı: 17 - Temmuz 1995


■Tarih ve Düşünce dergisi
-Sivas'ta Beş Amerikalı Misyoner Sayı:16 - Şubat 2001 Sayfa:34-39
-Üç yabancı seyyahın gözüyle Divriği Ulu Camii Süslerin Sırrı
Sayı:37 - Mart 2003 Sayfa:7 ve 46-55


■Çimento İşveren dergisi
-Küreselleşme Sürecinde Sendikacılığın Gücündeki Değişim [Fransa Örneği]
Cilt:16 Sayı:4 - Temmuz 2002 Sayfa:3-16
-Küreselleşmenin Türk Çalışma Hayatına Etkileri
Mart 2004


■Türk Edebiyatı dergisi
-Nevruz Sayı:353 Mart 2003


■Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
-Türkiye'de Sendikalaşma Evreleri ve Sendikalaşmayı Etkileyen Unsurlar
Cilt:2 Sayı:1 - 2001 - 159/188■Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
-Fransa'da Sendika Siyasi Parti İlişkileri
2003

-Teorik Çerçevesi ve Dünyadaki Uygulamalarıyla Sendika-Siyaset, Sendika-Siyasal Parti İlişkisi
2004 349/37


■Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
-Anadolu'da Sendikacılık: Sivas Örneği
Cilt:16 Sayı:1 - 2001 Sayfa:93-114


■İstanbul Ünivesitesi İktisat Fakültesi Mecmuası
-Gelişim Süreci ve Yasal Çerçevesiyle Türkiye'de Memur Sendikacılığı
Cilt:55 Sayı:1 - 2006


■İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayını
-"Emile Zola'nın 'Germinal'i ve XIX. Yüzyılda Fransız Endüstri İlişkileri"
Sosyal Siyaset Konferansları 43-44 Kitap
2000
-Küreselleşmenin Kültürel Değerler Üzerine Etkileri
Sosyal Siyaset Konferansları Kitap 50■hayat ağacı dergisi
-Yeni belgeler ışığında misyonerlerin Sivas'ta kurduğu Amerikan Hastanesi
Müjgân Üçer - Adnan Mahiroğulları Sayı:4 Güz 2005 Sayfa:68-72
-Sivas'ın Tarihteki Adları Kış 2005 Sayı:1 Sayfa:24-27
-Zevkli bir çilenin hikayesi; 50 Yıl Önce Sivas-Ankara ve Sivas İstanbul
Yolculuğu
Sayı:6 Yaz 2006 Sayfa:64-68
-Hayali Cihan Değen Geçmiş Zamanlar; Tarihi Sivas Lisesi'nde Öğrenci Olmak Sayı:7 Kış 2007 Sayfa:76-81
-Seyahatnamelerde Sivas ve Sivaslılar Sayı:8 - Yaz 2007 Sayfa:76-79


■Zara Halk Eğitim Merkezi Bülteni
-


■son haber gazetesi
-Nevruz
Yıl:1 Sayı:4 - 26 Mart 2004 Sayfa:1 ve 5


■Dünya gazetesi
-Ekonomik ve Sosyal Konsey'in Son Toplantısı Üzerine Düşünceler
Sayı:10573-5662 Pazartesi, 1 Mart 1999 Sayfa:13


■Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
-Sivas'ta Memur Sendikacılığı
Sayı:19 Yıl:2005/2 - Sayfa:157-174


■Toplumsal Tarih dergisi
-Sivas Kongresi Günlerinde Kurulan Gizli Bir Cemiyet: Muvahhidin Cemiyeti
Sayı:242 - Şubat 2014 - Sayfa:3 ve 38-43


■Jeopolitik dergisi
-Sivas Kongresi Günlerinde Mustafa Kemal - General Harbord Görüşmesi
Sayı:25 2006
-Doğu - Batı Çatışmasında Türkiye İle İlgili Bir Boyut: Şark Meselesi
Sayı:32 2006
-Türk Gençliğinin Önündeki Tuzak: Küresel ve Televole Kültürü
Yıl:6 Sayı: 38 - Mart 2007


■Yeni Türkiye dergisi ermeni meselesi özel sayısı
-Anadolu’da Misyonerlik ve Yabancı Misyon Faaliyetlerinin Ermeni Meselesine Etkileri: Sivas Vilayeti Örneği
2014


■Sultanşehir dergisi
-
Sayı:17


■Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi
-Anadolu'da Sendikacılık Erzurum Örneği
2016


■Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Blimler Dergisi
-Türkiye'de Kayıtdışı İstihdam ve Önlemeye Yönelik Stratejiler
2017


■HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi
-XXI Yüzyıla Girerken Sendikacılık Günümüzdeki Değişim Dönüşüm Gelecek İçin Arayışlar
2017

-1980 Sonrasının Sosyo Ekonomik Değişim ve Dönüşümü Bağlamında Sendikacılıkta Gelinen Nokta
2017■İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi
-XIX Yüzyılın Ortalarından Birinci Dünya Savaşına Kadar Sivas'ın Sosyo Ekonomik Yapısı
2003

-Türkiye'de Sendika Siyasi Parti İlişkileri
2003

-Küreselleşmenin Türk Çalışma Hayatına Etkileri
2005

-Küreselleşmenin Kültürel Değerler Üzerine Etkisi
2005

-Selçuklu Osmanlı Döneminde Kurumsal Bir Yapı Ahilik Gedik Teşkilatı ve Sosyo Ekonomik İşlevleri
2008

-1965'den 12 Eylül 2010 Halk Oylamasına Yasa Koyucunun Memur Sendikacılığına Bakış Açısı ve ILO Normları
2011

-Askeri Darbeler Döneminden Sivil Demokrasi Dönemine Brezilya'da Sendikacılık
2017

-5018 Sayılı Kanun'un Temel Felsefesiyle Çelişki: Gayr-ı Siyasi Sendikacılıktan Partili Sendikacılığa Yöneliş (1947-1960)
2017

-Türkiye'de Toplu Pazarlık Düzeninin Gelişme Aşamaları ve Temel Özellikleri
2000

Kitap/
Birinci Dünya ve İstiklal Harplerinde Şehit Düşen - Madalya Alan Sivaslılar
-III-Irak Cephesi / Cihan Harbi'nde Türk Ordusu'nun Maneviyatını Yücelten Savaş: Kutü'-Amare Zaferi
2018 Sayfa: 97-109

Son güncelleme: 28.1.2019 | Sayfa Gösterimi: 2966

Netmon
Ekotaş Emlak
Metro Turizm
Güler İnşaat İletişim
Tanrıverdi Alüminyum
 
 
Ziyaretçi Defteri Sivas Fotoğrafları Sivas Haber Arama    
 
 
 

Ara{ZZ}arA