Sivas Makaleleri 


-Sivas'da Buruciye Medresesi'nin Rölövesi
Mahmut Akok
Türk Arkeoloji Dergisi
Sayı:XV-2 - 1966 Sayfa:6-38

-Sıvas İli Halk Oyunları
Dr. M. Kemal Özergin
Türk Folklor Araştırmaları
Sayı:222 - Ocak 1968 Sayfa:4636-4638

-Sivas'ta Baca Pilâvı
İhsan Koturman
Türk Folklor Araştırmaları
Sayı:227 - Haziran 1968 Sayfa:4785

-İki Ağıt Bir Türkü Uyan Alim Sabah Oldu, Bir Ağıt Daha, Müskinaz
Faruk Aburşu
Sıvas Folklor dergisi
Yıl:1 Sayı:7 - Ağustos 1973 Sayfa:13 ve 22

-Sıvas Yollarında Katar Katar
Mustafa Balel
Ilgaz dergisi
Yıl:13 Sayı:150 - Mart 1974 Sayfa:14-15

-Sivas'ta Takunyacılık ve Nalıncılık
Necdet Buluz
Sivas Folkloru
Ocak 1976

-Beşik-Eşik-Keşik-Sivas'da Ölümle İlgili İnanışlar Sözlü Gelenek ve Sivas Mezarlıkları
Müjgân Üçer
Erdem Türk Halk Kültürü Özel Sayısı III
Cilt:13 Sayı:39

-Sivas'ta Şeyh Hasan Bey Kümbeti
Müjgân Üçer
Sanat Dünyamız
Sayı:35 1986 Sayfa:14-18

-Türk Halk Oyunları Bütünü İçinde Sivas Halk Oyunlarının Yeri, Önemi ve Özelliği
İlhami Baştürk
Sivas Kültür-Sanat dergisi
Yıl:1 Sayı:3 - Haziran 1988 Sayfa:2-4

-Sivas İlinde Oğuz Boylarına Ait Yer Adları
Ali Rıza Gönüllü
Sivas Kültür-Sanat dergisi
Yıl:1 Sayı:3 - Haziran 1988 Sayfa:32

-Sivas Buruciye Medresesi
Aynur Durukan
Kültür ve Sanat
Sayı:6 1990 Sayfa:8-13

-Sivas Türbeleri
Bozkurt Ersoy
Kültür ve Sanat
Sayı:6 1990 Sayfa:18-23

-Sivas'ta Bir Şeyh Ailesinin Ortaya Çıkışı ve Vakıfları Üzerine Bir Deneme (Şeyh Şemseddin Ailesi)
Hasan Yüksel
Revak
1990 Sayfa:38-53

-Sivas'ta Bir Rıfâî Tekkesi Vakfı
Hasan Yüksel
Revak
1991 Sayfa:21-25

-Sivas Eyaleti'nden İstanbul'a Ulaşan Şikayetler
Hasan Yüksel
Revak
1992 Sayfa:49-55

-Sivas İlinin Ekonomik Kalkınması, Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu
Doç. Dr. Adem Esen
Hürdoğan gazetesi
Yıl:4 Sayı:809 Çarşamba, 3 Mayıs 1995 Sayfa:2

-"21. Yüzyıla Girerken Dünya ve Türkiye Gündeminde İslam" Sempozyumu
Doç. Dr. Adem Esen
Hürdoğan gazetesi
Yıl:4 Sayı:829 - Çarşamba, 31 Mayıs 1995 Sayfa:2

-Sivas da "Şehir" Olsun!
Ahmet Turan Alkan
Hürdoğan gazetesi
Yıl:4 Sayı:839 Pazartesi, 12 Haziran 1995 Sayfa:2

-Sivas Köylerinde Aile
Ali Erkul
Hürdoğan gazetesi
Yıl:4 Sayı:849 - Cuma, 23 Haziran 1995 Sayfa:2

-Vakfiyelerin Işığında: Sivas Vakıflarının Eğitime Katkıları
Hasan Yüksel
Tarih ve Medeniyet
23 Ocak 1996 Sayfa:31-35

-Sivas ve Çevresi Tarihi Eserlerinin Listesi ve Turistik Değerleri
Hakkı Acun
Vakıflar Dergisi
Sayı:XX 1988 Sayfa:182-200

-Sivas Yöresi Köy Seyirlik Oyunlarında Halkbilimsel Öğeler ve Cinsellik
Zekiye Çağımlar
folklor/edebiyat dergisi
Sayı:35 2003/3 Sayfa:195

-Tarihte Sivas ve Sivas Yapılarının Genel Tanımı
Orhan Cezmi Tuncer
Kültür ve Sanat
Sayı:6 1990 Sayfa:14-17

-Sivas I. İzzeddin Keykavus Şifahanesi Üzerine Üç Not
Orhan Cezmi Tuncer
Sanat Tarihi Yıllığı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
XI Sayfa:165-175

-Sivas Buruciye Medresesi
Aynur Durukan
Kültür ve Sanat
Sayı:6 1990 Sayfa:8-13

-Sivas Türbeleri
Bozkurt Ersoy
Kültür ve Sanat
1990 Sayı:6 Sayfa:18-23

-Erzurum Kongresi'ne Katılan Sivas Vilayeti Delegeleri
Ahmet Necip Günaydın
Altıncı Şehir Sivas dergisi
Sayı:3 Ocak-Mart 2002

-Gafletin, cehaletin ihanetin her türlüsüne lanet!
Yavuz Bülent Bâkiler
Tercüman gazetesi
06.07.2004

-Sivas'lı Din Bilginleri
Ramazan Altıntaş
Bizim Sivas gazetesi
28 Şubat 2006

-Sivas'ta Hamam Kültürü
Gürbüz Yünkül
Sivas Lisesi dergisi
Sayı:12 - Mayıs 2006 Sayfa:28-32

-Sivas İlinde Höyük Tahribatı Üzerine Gözlemler
Tuba Ökse
Arkeoloji ve Sanat
Sayı:59 1993 Sayfa:28-32

-Sivas'ta Arkeolojik Araştırmaların Tarihçesi
Tuba Ökse
Revak
1993 Sayfa:21-35

-Verbreitung der Transkaukasischen Kultur in der Sivas - Region
Tuba Ökse
Istanbuler Mitteilungen
43 Sayfa:133-146

-Sivas'ta Bulunan İskit Tipi Okuçları / Bronzerne Pfeilspitzen Skythischen Typusaus Sivas
Tuba Ökse
Arkeoloji ve Sanat
1994 64/65 Sayfa:24-32

-Sivas Müzesinde Bulunan Tunç Baltalar
(Summary: Bronze Axes in Museum of Sivas)
Türk Arkeoloji dergisi/Turkish Review of Archaeology
Tuba Ökse - İ. M. Akyurt - M. Törnük
Sayı:30 1993 Sayfa:135-147

-Sivas Yöresinde Bulunan Bir Altın Yüzük
Mühür (Summary: A Golden Seal- Ring From Sivas-Region
Tuba Ökse
Türk Arkeoloji dergisi / Turkish Review of Archaeology
1993 30 Sayfa:217-225

-Saf Seccade Sivas Kilimleri
Fahrettin Kayıpmaz - Naciye Kayıpmaz
Kültür ve Sanat dergisi
Sayı:12 - Aralık 1991 Sayfa:56-58

-Sivas Kilim Seccadeleri
Fahrettin Kayıpmaz - Naciye Kayıpmaz
Türk Etnografya Dergisi
Sayı: XIX - 1991 Sayfa:97-119

-Sivas Tonus Halı Seccadeleri
Fahrettin Kayıpmaz - Naciye Kayıpmaz
Türk Etnografya Dergisi
Sayı: XVIII - 1990

-Sivas Yastık Halıları
Fahrettin Kayıpmaz - Naciye Kayıpmaz
Kültür ve Sanat dergisi
Sayı:20 - Aralık 1993 Sayfa:60-63

-Erken Dönem Anadolu Türk Halılarından Sivas'ta Bulunan İki Örnek
Fahrettin Kayıpmaz - Naciye Kayıpmaz
Kültür ve Sanat dergisi
Sayı:8 - Aralık 1990 Sayfa: 64-69

-Erol Güngör'ün Hatırası İle Aydınlanan Şehir: "Sivas"
Ahmet Turan Alkan
Hürdoğan gazetesi
Yıl:4 Sayı:732 - Pazartesi, 30 Ocak 1995 Sayfa:2

-"Yedi İklim" den "Revak"a İmaj Pazarında Sivas'ın Yeri
Ahmet Turan Alkan
Hürdoğan gazetesi
Yıl:4 Sayı:923 - Pazartesi, 18 Eylül 1995 Sayfa:2

-Şehir Kavramı ve Sivas Şehri
Tekin Şener
Hürdoğan gazetesi
Yıl:4 Sayı:754 Cuma, 24 Şubat 1995 Sayfa:2

-Sivaslı Şair Mutasavvıf Abdulahad Nûri ve Bir Şiiri
Bilal Kemikli
Sivas Altıncı Şehir dergisi
Sayı:2 - Nisan-Haziran 1997 Sayfa:33-34

-Ulu Camii'de Sabah
Kadir Üredi
SomuncuBaba dergisi
Yıl:7 Sayı:27 - Temmuz-Ağustos 2000 Sayfa:49-50

-Sivas Yöresinde Okuyucu Gezme Geleneği
Sabiha Serin
Revak
2003

-Milli Mücadelede Atatürk'ün Temas Kurduğu İlk Sivaslılar
Ahmet Necip Günaydın
Altıncı Şehir Sivas dergisi
Sayı:7 - Mart 2003 Sayfa:6-12

-Sivas şairleri antolojisi
Bilal Kemikli
Sühan dergisi
Sayı:5 - Aralık-Ocak 2004

-Sivas Yöresinde Doğumla İlgili İnanç ve İbadetler
Ahmet Gökbel
Folklor/Edebiyat
Sayı:37 2004/1 Sayfa:223

-XIX. ve XX. Yüzyıllarda Sivas'ın Demografik Yapısı
Yrd. Doç. Dr. Sıddık Ünalan
İlahiyat Fakültesi Dergisi
2004 Sayfa:37-53

Sivaslı Mustafa Tâki Efendi (K.S)
Necmettin Sarıoğlu
SomuncuBaba dergisi
Temmuz 2005 Sayı : 57

-Sivas'ta Gelin Hamamı
Sabiha Serin
hayat ağacı dergisi
Kış 2005 Sayfa:92-95

-Sivas Yöresinde Kıymalık Yapma Geleneği
Sabiha Serin
hayat ağacı dergisi
Bahar 2005 Sayfa:110-113

-Üç Kitap ve Sivas'ta ki Selçuklu Bilim Yolu
Necdet Sakaoğlu
hayat ağacı dergisi
Sayı:4 - Güz 2005 Sayfa:30-33

-Sivas Sanat Okulu'nun Haşarı Çocukları (1939-1952)
Kadir Pürlü
hayat ağacı dergisi
Sayı:4 Güz 2005 Sayfa:82-86

-Sivas Basın Târihi'ne küçük bir katkı "Çağ" Gazetesi
Hâluk Çağdaş
hayat ağacı dergisi
Sayı:4 Güz 2005 Sayfa:40-46

-Zamanın durduğu yer - Yakınımızdaki uzaklık Emirhan Kalesi
İbrahim Yasak
hayat ağacı dergisi
Sayı:4 Güz 2005 Sayfa:34-39

-Sivas'ta eski kış gecelerinin unutulmaz yegâne eğlencesi Tel helvası
Halim Gündoğdu
hayat ağacı dergisi
Sayı:4 - Güz 2005 Sayfa:122-124

-Numan Efendi Kütüphanesi Vakfiyesi Işığında Vakıf ve Vâkıf
Uğur Sarısözen
hayat ağacı dergisi
Sayı:4 - Güz 2005 Sayfa:49-52

-Sivas'ta karcılık ve dondurmacılık
İdris Ekinci
hayat ağacı dergisi
Sayı:4 Güz 2005 Sayfa:125-127

-Sivas'ta kundura yapımı "Ayağımda Kundura"
Mustafa Birinci
hayat ağacı dergisi
Sayı:4 - Güz 2005 Sayfa:128-133

-Sivas Kültür Simalarından Vaiz Ahmet Efendi
Ali Yılmaz
hayat ağacı dergisi
Sayı:4 - Güz 2005 Sayfa:97-99

-Sivas'ta Kurulan Anadolu Kadınları
Sabiha Serin
hayat ağacı dergisi
Yaz 2005 Sayfa:41-45

-Sivas'ta Kıymalık (Et Kavurma) Yapma Geleneği
Sabiha Serin
Bizim Sivas gazetesi
28.09.2006

-Sivas'ta Gelin Hamamı
Sabiha Serin
Bizim Sivas gazetesi
12.09.2006

-Sivas'ta birlik ateşi
Zekai Özçınar
Aksiyon dergisi
Sayı:602 19.06.2006

-Sivas'ta Kurulan Anadolu Kadınları Müdafaa'i Vatan Cemiyeti
Sabiha Serin
Bizim Sivas gazetesi
08.12.2006

-Sivas Yöresinde Nişanlı Kıza Kurban Gönderme Geleneği
Sabiha Serin
Bizim Sivas gazetesi
26.12.2006

-"Nuri Demirağ Havaalanı" meselesi
Ahmet Turan Alkan
Zaman gazetesi
20.12.2006

-Aşıkların Mutfağı: Sivas
Nilhan Aras
Gastro dergisi
Sayı:37 Ocak-Şubat 2007 Sayfa:4-21

-Yaratıcı muhafazakârlık
Beşir Ayvazoğlu
Zaman gazetesi
08.03.2007

-1907 yılına ait "Sâlnâme-i Vilâyet-i Sivas'a göre Yüz Yıl Önceki Sivas
sultanşehir dergisi
Ebubekir S. Yücel
Yıl:1 Sayı:2 - Mart-Nisan-Mayıs 2007 Sayfa:6-11

-Mevlenihane'den Mevlana Caddesi'ne
sultanşehir dergisi
Ömer Demirel
Yıl:1 Sayı:2 - Mart-Nisan-Mayıs 2007 Sayfa:20-23

-Malik Aksel'in Sivas Resimleri
Beşir Ayvazoğlu
sultanşehir dergisi
Yıl:1 Sayı:2 - Mart-Nisan-Mayıs 2007 Sayfa:24-27

-Asırlardır Sivas odalarını süsleyen el sanatlarımız Eskimeyen Güzellikler
Zehra Y. Göktaş
sultanşehir dergisi
Yıl:1 Sayı:2 - Mart-Nisan-Mayıs 2007 Sayfa:100-105

-Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi'nde başarılı bir Sivaslı öğrenci: Cevdet Arman
Zafer Günyiğit
sultanşehir dergisi
Yıl:1 Sayı:2 - Mart-Nisan-Mayıs 2007 Sayfa:92-95

-Entelektüel bir gönül adamı: H. Hafız Bedreddin Doğruyol
Fatih Çınar
sultanşehir dergisi
Yıl:1 Sayı:2 - Mart-Nisan-Mayıs 2007 Sayfa:96-98

-Sanat ve Çırak Okulu
Bilal Tırnakçı
sultanşehir dergisi
Yıl:1 Sayı:2 - Mart-Nisan-Mayıs 2007 Sayfa:28-32

-Bir zamanlar bir çırak okulu vardı
Tevfik Şahin
sultanşehir dergisi
Yıl:1 Sayı:2 - Mart-Nisan-Mayıs 2007 Sayfa:33-34

-"1800'lü yılların Sivas kışında mahsur kalmanın bedeli: Kitap yazmak" Eyyâm-ı Şitâ
Kasım Demir
sultanşehir dergisi
Yıl:1 Sayı:2 - Mart-Nisan-Mayıs 2007 Sayfa:36-38

-Çorapçı Hanı
Mehmet Toyran
sultanşehir dergisi
Yıl:1 Sayı:2 - Mart-Nisan-Mayıs 2007 Sayfa:46-49

-Sivas'ın Kuşu Gurbeti Sevmez
Erkan Yıldız
sultanşehir dergisi
Yıl:1 Sayı:2 - Mart-Nisan-Mayıs 2007 Sayfa:112-115

-Vakıflar Yurdu'nda Yedi Yıl
Hamit Şahin
sultanşehir dergisi
Yıl:1 Sayı:2 - Mart-Nisan-Mayıs 2007 Sayfa:106-111

-Sivas Vakıflar Yurdu'nun Tarihçesi [1967-2000]
Hasan Yıldız
sultanşehir dergisi
Yıl:1 Sayı:2 - Mart-Nisan-Mayıs 2007 Sayfa:108-110

-Çocukluğumuzun unutulmayan oyunu Bir zamanlar "aşık"ımız vardı!
Selahattin Çerik
sultanşehir dergisi
Yıl:1 Sayı:2 - Mart-Nisan-Mayıs 2007 Sayfa:122-124

-Gerçek, Sivas valisini özgür kılıyor!
Çağrı Çobanoğlu
Zaman Pazar
Sayı:22 29.04.2007

-Sevinçliyim
Beşir Ayvazoğlu
Zaman gazetesi
10.05.2007

-Anadolu'nun en büyük sofrası Sivas'ta kuruldu
Eyüp Boğazkesen
Zaman Pazar
Sayı:27 - 03.06.2007 Sayfa:14

-Harmandan gelen yiğit Sivaslı Keçeli Pehlivan
Cengiz Demir
sultanşehir dergisi
Sayı:3 - Haziran-Temmuz-Ağustos 2007 Sayfa:114-118


-Yedinci Nişancı Taburunun Fezleke-i Tarihi
Faruk Aburşu
Kızılırmak Dergisi
Yıl:1 Sayı:2 - Nisan 1992 Sayfa:30-36

-Sivas'ta Ermeni Patırtısına Dair İki Vesika
Faruk Aburşu
Revak
1992 Sayfa:52-61

-İttihat ve Terakkî Cemiyeti'nin İktisadî Politikası ve Sivas'ta Kurulan Bir Komandit Şirket
Yrd. Doç. Dr. Burhan Paçacıoğlu
Türklük Bilim Araştırmaları
Sayı:8 1999 Sayfa:185-197

Sivas Ulu Cami'i ve Halk İnançlarındaki Yeri
Müjgân Üçer
SomuncuBaba dergisi
Yıl:7 Sayı:27 - Temmuz-Ağustos 2000 Sayfa:37-40

-Sivas'ta Fotoğrafçılık
Faruk Aburşu
Altıncı Şehir Sivas
Yıl:1 Sayı:2

-Fotoğrafla Sivas
Faruk Aburşu
Altıncı Şehir Sivas dergisi
Yıl:1 Sayı:2 - Ekim-Aralık 2001

-Büyük Halı Sanatkarı Ahmet Fehmi
Faruk Aburşu
Altıncı Şehir Sivas dergisi
Yıl:1 Sayı:3 - Ocak-Mart 2002

-Sivas Lisesi'nin Demirbaş Listesi
Faruk Aburşu
Revak
2002 Sayfa:101-105

-Milli Mücadele Yıllarında Sivas'tan İnsan Manzaraları
Ahmet Necip Günaydın
hayat ağacı dergisi
2005 Kış

-Bir endüstri abidesinin nasıl kurtarıldığının hikâyesidir
Ahmet Turan Alkan
Aksiyon dergisi
Sayı:673 - 29.10.2007

-Sivas Ekseninde Şehirlilik ve Kimlik Meselesine Dair Bir Değerlendirme
Berat Demirci
hayat ağacı dergisi
Sayı:9 Güz 2007 Sayfa:10-12

-Hatıralar Şehrinde Ramazan İklimi Mahallemden Ramazan Manzaraları
Kadir Üredi
hayat ağacı dergisi
Sayı:9 Güz 2007 Sayfa:31-38

-Bir Yıkımdan Arda Kalan Gizini Bağrında Saklayan Kale
Alper Sılığ - Tekin Şener
hayat ağacı dergisi
Sayı:9 Güz 2007 Sayfa:50-58

-Bir Zamanlar Sivas'ta Sünnet Düğünleri "Kuşa Bak, Kuşa!"
Kadir Üredi
hayat ağacı dergisi
Sayı:9 Güz 2007 Sayfa:59-63

-Er Meydanında Destanlaşan Yiğitler Destanlarla Sivaslı Pehlivanlar
Doğan Kaya
hayat ağacı dergisi
Sayı:9 Güz 2007 Sayfa:39-45

-Fotoğraf Okumak Ya da Bir Fotoğrafın Anatomisi
Hâluk Çağdaş
hayat ağacı dergisi
Sayı:9 Güz 2007 Sayfa:46-49

-Beş Asır Öncesinden Kalan Bir Emanet Sivas Behram Paşa Hanı ve Restorasyonu İçin Öneriler
Nisa Semiz
hayat ağacı dergisi
Sayı:9 Güz 2007 Sayfa:64-73

-Ev Dediğin Evrendir, Ucu Dönmez Kervandır Hacı Zahit Mahallesi'ndeki Evimiz: Deli Reşitoğlu Konağı
Suna Ertekin Akkaya
hayat ağacı dergisi
Sayı:9 Güz 2007 Sayfa:92-98

-"Hakk İçin Ola, Seyir İçin Olmaya" Sivas Semahları Üzerine
Armağan Elçi
hayat ağacı dergisi
Sayı:9 Güz 2007 Sayfa:99-103

-"Sana bir iş edeyim ki, Timurlenk Sivas'a yapmamış ola!"
Sabri Gültekin
Millî Gazete
27.09.2007

-Sivaslı şair bir aile Sarıhatipzâdeler ve Numan Efendi
Alim Yıldız
sultanşehir dergisi
Yıl:1 Sayı:4 - Eylül-Ekim-Kasım 2007 Sayfa:36-39

-Paranın Sivas Serüveni Gökmedrese ve Sivas Manzaralı 500 Türk Lirası
Necmi Bilgin
sultanşehir dergisi
Yıl:1 Sayı:4 - Eylül-Ekim-Kasım 2007 Sayfa:43

-Sivas'ın renkli bir siması Hacı Beslen
İbrahim Yasak
sultanşehir dergisi
Yıl:1 Sayı:4 Eylül-Ekim-Kasım 2007 Sayfa:82-87


-1788-1808 Tarihlerinde Sivas Şer'iye Sicillerinde Geçen Vakfiyeler
Ömer Demirel
Vakıflar Dergisi
XX 1988 Sayfa:377-383

-Osmanlı Dönemi Sivas Vakıfları'nın İdarî Organizasyonu ve Problemleri
Ömer Demirel
A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Sayı:28 - 1997 Sayfa:65-69

-Osmanlı Dönemi Sivas Şehrinde Sur, Saray, Mahalleler ve Sosyo-Kültürel Eserler
Ömer Demirel
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Cilt:XII 1997 Sayfa:95-124

-Sivas Çeşmeleri
Ömer Demirel
OTAM A.Ü. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi
Sayı:3 1992 Sayfa:169-178

-1876-1909 Yıllarında Sivas'ta Eğitim
Ömer Demirel
Sivas Kültür-Sanat
Sayı:1 - 1987 Sayfa:13-18

-Sivas Şehri Vakıf Kurucularına Dair
Ömer Demirel
Revak
1992

-Sivas'ta Yiyecek Fiyatlarına Dair Bir Deneme (1790-1836)
Ömer Demirel
Revak
1992 Sayfa:128-133

-Osmanlı Dönemi Sivas Zaviyelerinin Fonksiyonlarına Dair
Ömer Demirel
Revak
1995

-Sivas Vakıf Görevlilerinin Ünvan ve Elkaplarına Dair
Ömer Demirel
Revak
1996

-Sosyo-Ekonomik Açıdan Osmanlı Dönemi Sivas Ermenileri
Ömer Demirel

-Sivas'ta Kabri Bulunan Osmanlı Şehzâdeleri
Hasan Yıldız
Kongre dergisi
Yıl:1 Sayı:1 - Mayıs 2006 Sayfa:28-29

-Sivas Dergilerinden Sivas Folkloru
Dr. Halis Demir
sultanşehir dergisi
Yıl:2 Sayı:5 - Aralık 2007 - Ocak-Şubat 2008 Sayfa:120-123

-Sivas'ın sesleri ve tatları
Mehmet Yaşin
Hürriyet gazetesi
25 Mayıs 2008

-Gül Kokusunu Sivas'a Taşıyan Velî Abdülvehhab Gazî Hz.
Fatih Çınar
Sivas Kültür dergisi
Yıl:1 Sayı:1 - Eylül-Ekim-Kasım 2008

-Sivas'ın En Şerefli Yerinde Eski Bir Eser Adı "Yeni Taşhan"
Adnan Alpay
Sivas Kültür dergisi
Yıl:1 Sayı:1 - Eylül-Ekim-Kasım 2008

-Termal Kentte Kültür Gezisi
Ahper Nuri Delican
Sivas Kültür dergisi
Yıl:1 Sayı:1 - Eylül-Ekim-Kasım 2008

-Sivas'ta Eski Bayram Günleri
Kadir Üredi
Sivas Kültür dergisi
Yıl:1 Sayı:1 Eylül-Ekim-Kasım 2008

-Osmanlı Döneminde Sivas'ın Stratejik Konumu
Salih Şahin
Sivas Kültür dergisi
Yıl:1 Sayı:1 - Eylül-Ekim-Kasım 2008

-4 Eylül Sivas Kongresi
Abdullah Altun
Sivas Kültür dergisi
Yıl:1 Sayı:1 - Eylül-Ekim-Kasım 2008

-Sivaslı Âşıklardan mezar konulu şiirler
Doğan Kaya
sultanşehir dergisi
Yıl:2 Sayı:5 - Aralık 2007 - Ocak-Şubat 2008 Sayfa:130-132

-Osmanlı devleti'nin son dönemlerinde Sivas Vilâyeti'nin Eğitim-Öğretim Durumu
Doç. Dr. Ünal Kılıç
sultanşehir dergisi
Yıl:2 Sayı:6 - Mart-Nisan-Mayıs 2008 Sayfa:30-34

-Sivas'a Bahar Geldi
Seda Şenol
sultanşehir dergisi
Yıl:2 Sayı:6 - Mart-Nisan-Mayıs 2008 Sayfa:95-97

-Sivas Halıcılığının Yaşamasında Bir Okul Ayça Halıcılık Okulu
Hamit Kaplan
sultanşehir dergisi
Yıl:2 Sayı:6 Mart-Nisan-Mayıs 2008 Sayfa:112-114

-Sivas'ta Giyim Kuşam
Doğan Kaya
sultanşehir dergisi
Yıl:2 Sayı:8 Eylül-Ekim-Kasım 2008 Sayfa:107-111

-Çayırağzı'nda Mevsimlerin Geçit Resmi
Kadir Üredi
hayat ağacı dergisi
Sayı:10 Bahar 2008 Sayfa:11-13

-Çocukluğumun Yahyabey Silüeti
Erhan Paşazade
hayat ağacı dergisi
Sayı:10 Bahar 2008 Sayfa:14-15

-Otuziki kısım tekmili birden Sivas'ta Sinema Günleri
Kadir Üredi
hayat ağacı dergisi
Sayı:10 Bahar 2008 Sayfa:52-56

-Milli Mücadele Kahramanlarından Sivaslı Müderris Ali Kemalî Bey
Faruk Aburşu
hayat ağacı dergisi
Sayı:10 Bahar 2008 Sayfa:96-98

-Sivas'ın Şehir Hayatından Köklü Bir Gelenek Avcılık
Kadir Üredi
hayat ağacı dergisi
Sayı:11 Yaz 2008 Sayfa:23-29

-İkinci Dünya Savaşı'nın Kıtlık Yıllarında İsmet Paşa İlk Mektebi'ndeki Bir Öğrenci Kuşağının Hüzünlü Hikâyesi "Üşüyoruz Öğretmenim"
Kadir Üredi
hayat ağacı dergisi
Sayı:11 Yaz 2008 Sayfa:105-112

-Sivas'ta Düğün Geleneklerinden Okuyucu Gezme
Müjgân Üçer
hayat ağacı dergisi
Sayı:11 Yaz 2008 Sayfa:92-95

-Sivas'ta Ramazanın Tadı Horoz Şekeri
Tâhâ Tuna Kaya
hayat ağacı dergisi
Sayı:11 Yaz 2008 Sayfa:67-69

-Kültür Başkenti Sivas
Emel Nermin Temel
Sivas'ın Sesi gazetesi
?.01.2009

-Sivas'ı Şereflendiren Büyük Veli: İsmail Hakkı Efendi
SomuncuBaba dergisi
Sayı:94

-Şiir Şehir SİVAS
Aziz Erdoğan
2009

-Sivaslı olmak bir ayrıcalıktır...
Tacettin Aktaş
Sivas Postası gazetesi
2009

-Sivas'ın Basın Tarihi
Cihan Özmen
Sivas Postası gazetesi
2009

-Sivas'ta Bir Nefes Almak
Ahmet Özdemir
2009

-Sivas'ı Sevmek ve Sivas'ta Hayatı Doya Doya Yaşamak!
Hasan Coşkun
Sivas Kültür dergisi
Yıl:2 Sayı:3 - Nisan-Mayıs-Haziran 2009 Sayfa:5-7

-Sivas'ta Münevver Bir Siyaset Adamı: Mustafa Tâki Efendi
Hasan Coşkun
Sivas Kültür dergisi
Yıl:2 Sayı:3 - Nisan-Mayıs-Haziran 2009 Sayfa:27-28

-Çanakkale'ye Can Veren Sivaslılar
Murat Türkyılmaz
Sivas Kültür dergisi
Yıl:2 Sayı:3 - Nisan-Mayıs-Haziran 2009 Sayfa:33-37

-Sivas'ta Medrese Geleneği
Alper Duran
Sivas Kültür dergisi
Yıl:2 Sayı:3 - Nisan-Mayıs-Haziran 2009 Sayfa:38-39

-Sivas Kongresi ve Milli Duruş
Salih Şahin
Sivas Kültür dergisi
Yıl:2 Sayı:4 - Temmuz-Ağustos-Eylül 2009 Sayfa:38-40

-Sivas Mevlevihanesi'nde Görev Yapan Son Çelebi Ailesi
Fatih Çınar

-Sivas'ta Kurulan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti
Vizyon
Yıl:3 Sayı:10 - Eylül 2009 Sayfa:102-105

-Sivas Üzerine...
Osman Çelik
Sivas'ın Yitik Zamanları
2009 Sayfa:15-19

-Sivas'ta Fasıl Zamanı
Osman Çelik
Sivas'ın Yitik Zamanları
2009 Sayfa:44-46

-Sivas'ta Yayınlanan Gazeteler
İbrahim Yasak
Yüzyılın Manşetleri 1909-2009 Sivas Basını Eşliğinde Bir Asır
2009 Sayfa:9-16

-Sivas'ta yaşananlar
Toktamış Ateş
Bugün gazetesi
Salı, 08 Eylül 2009

-Sivaslı Giysiler
Cihan Özmen
Sivas Postası
Ekim 2009

-Mahalle Çeşmelerinden Damacanalara Sivas'ta İçme Suyunun Serüveni çeşme kültürü...
Alim Yıldız
sultanşehir dergisi
Yıl:3 Sayı:10 - Eylül-Ekim-Kasım 2009 Sayfa:50-57

-Sivas Çifte Minareli Medrese Restorasyonu
M-İMAR dergisi
Yıl:1 Sayı:3 - 2009 Sayfa:8-11

-Sivas Şehri'nin Tarihi Coğrafyası
Gülpınar Akbulut
C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt:35 Sayı:2 - Aralık 2009 Sayfa:212-222

-Sivas'da Bir Kur'ân Adamı İhramcızâde [1296/1880 - 1389/1969]
Ali Akpınar
SomuncuBaba dergisi
Sayı:118 2010

-Sivas Velîleri
Yusuf Halıcı
SomuncuBaba dergisi
Sayı:118 2010

-Vatan Kuran Fâtihlerden Bir Yâdigar Sivas Ulu Camii
Müjgân Üçer
hayat ağacı dergisi
Sayı:15 2010 Sayfa:38-47

-Sivas'taki Su Kuyuları ve Bunlarla İlgili Halk İnançları
Kadir Üredi
sultanşehir dergisi
Yıl:5 Sayı:12 - Ocak-Şubat-Mart 2011 Sayfa:23-28

-Sivas'ın Eski Hükümet Konağı'nda Yangın
Talip Mert
sultanşehir dergisi
Yıl:5 Sayı:12 - Ocak-Şubat-Mart 2011 Sayfa:29-34

-Sivas'ta Suyun Üç Rengi
Cemal Çevik
sultanşehir dergisi
Yıl:5 Sayı:12 - Ocak-Şubat-Mart 2011 Sayfa:75-76

-Sivas'ta Medeniyet Su ve Uygarlık
Deniz Karakurt
sultanşehir dergisi
Yıl:5 Sayı:12 - Ocak-Şubat-Mart 2011 Sayfa:83-86

-Anadolu'nun Türkleşmesinde Sivas'ın Yeri
Hasan Fatih Yılmaz
sultanşehir dergisi
Yıl:5 Sayı:12 - Ocak-Şubat-Mart 2011 Sayfa:89-94

-Sivas Paraları ve Sivas'ın Tarihi Simgesi
Hikmet Işık
sultanşehir dergisi
Yıl:5 Sayı:12 - Ocak-Şubat-Mart 2011 Sayfa:95-98

-Atatürk'ün Sivas Kongresi Lisesi'nde Verdiği Türkçe Dersi
Yavuz Bülent Bâkiler
sultanşehir dergisi
Yıl:5 Sayı:12 - Ocak-Şubat-Mart 2011 Sayfa:103-108

-Folklor Sosyolojisi Açısından Sivas Halayları
Erdoğan Önder

-Sivas'taki Okullar Örneği Çerçevesinde Eğitim Sürecinde Ana Dili Kullanma Becerisinin Gelişimi Üzerine Bir Araştırma
Ar. Gör. Özay Karadağ

-Osmanlı Döneminde Olumsuz Davranışlara Karşı Sivaslı Âşıkların Başkaldırı ve Yergi Şiirleri
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı

-Selçuklular Döneminde Sivas'ta İlmi Hayat ve İlim Adamları
Dr. Abdullah Kaya

-XVI. Yüzyıl Sivas'ında Olağanüstü Hamilelik ve Fil Ata Miti
Yrd. Doç. Dr. Faruk Çolak

-Sivas Yöresi Örnekleri İle Türk Halk İnançlarında Aşermek/Yeriklemek
Dr. Yaşar Kalafat

-Sivaslı Cefaî'nin Baş Kafiyeli Şiirleri
Doğan Kaya
Cilt:7 Sayı:54 Yaz 2002 Sayfa:107-110

-Sivas'ta Salâvatlamalar
Yrd. Doç. Dr. Doğan Kaya
Millî Folklor dergisi
Cilt:12 Sayı:89 2011 Sayfa:179-185

-Şifaiye Medresesi Kitabesi'nin Sökülüp Satılması Girişimi ve Münevver Bir Hamiyet-Perverin Tarihine Sahip Çıkışına Dair Bir Belge
Salih Şahin
Sivas Kültür dergisi
Yıl:3 Sayı:10 Mayıs 2011 Sayfa:6-9

-Sivas'ta Türkü Sempozyumu
Ahmet Özdemir
2011

-Türkülerin Diyarı Sivas
Gaye Şahin
uçuş noktası dergisi
Sayı:4 - Kasım 2011 Sayfa: 48-56

-Asırlardır Sivaslılara Gıda Olan Doğal Bitkiler Tabiatın Sofrasından Damaklarımıza Yansıyan Tatlar
Kadir Pürlü
hayat ağacı dergisi
Sayı:17 - 2012 Sayfa:94-103

-"Senden Geriye Ancak İzzet, Bekâ ve Mutluluk Kalacaktır" I. İzzeddin Keykâvus ve Darüssıhhası
Müjgân Üçer
hayat ağacı dergisi
Sayı:17 - 2012 Sayfa:54-69

-Ğardaş merhaba; bacıma da selam söyle!
Ahmet Turan Alkan
Aksiyon dergisi
Sayı: 920 - 23 - 29 Temmuz 2012

-Anadolu'daki Selçuklu Motifi: Sivas
Meryem Aybike Sinan
SomuncuBaba dergisi
Yıl:19 Sayı:142 - Ağustos 2012 Sayfa:14-17

-Sivas Velîleri
Yusuf Halıcı
SomuncuBaba dergisi
Yıl:19 Sayı:142 - Ağustos 2012 Sayfa:68-69-Sivas Halkının Kullandığı Eşyalara Kısa Bir Bakış ve Kullanılan Silahlar
Saim Savaş
C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi
Sayı:3 - 1984 Sayfa:41-53

-Sivas'ta Büyük ve Küçük Ali Baba Zâviyeleri
Saim Savaş
Vakıflar Dergisi
XXI - 1990 Sayfa:133-150

-Sivas Valisi Dağıstanî Ali Paşa'nın Muhallefâtı
Saim Savaş
Türk Tarih Belgeleri Dergisi
Sayı:19 - 1993 Sayfa:249-290

-Osmanlı Döneminde Sivas'ta Tuz Üretimine Dair Bazı Bilgiler
Saim Savaş
Osmanlı Araştırmaları
The Journal Of Ottoman Studies
2000 Sayfa:223-245


-XVIII. Asrın Son Çeyreğinde Sivas'ta Resmi Nişan, Nikah ve Talâk İşlemleri
Saim Savaş
Sivas Kültür- Sanat
Sayı:1 - 1987 Sayfa:27-30

-XVIII. Asrın Sonlarında Sivas'ta Kurulan Vakıflar Hakkında Bazı Bilgiler
Saim Savaş
Revak
1990 Sayfa:58-65

-XVIII. Asrın Sonlarında Sivas'ta İdari Durum- Asayiş ve Ahlâk
Saim Savaş
Revak
1991 Sayfa:40-52

-XVIII. Asrın Sonlarında Sivas Vilayet Konağı Mefruşâtı
Saim Savaş
Revak
1992 Sayfa:95-98

-XVIII. Asrın Sonlarında Sivas'ta Esnaf Teşkilatı Hakkında Bazı Bilgiler
Saim Savaş
Erciyes
Sayı:172 - 1992 Sayfa:17-22

-Dokuz Asırlık Türk Şehri Sivas -I
Saim Savaş
Tarih ve Medeniyet
Sayı:23 - Ocak 1996 Sayfa:18-23

-Dokuz Asırlık Türk Şehri Sivas -II
Saim Savaş
Tarih ve Medeniyet
Sayı:24 - Şubat 1996 Sayfa:27-32

-Sivas Zaviyeleri
Saim Savaş
Toplumsal Tarih
Sayı:28 - Nisan 1996 Sayfa:52-57

-XIX Yüzyılın Ortalarından Birinci Dünya Savaşına Kadar Sivas'ın Sosyo Ekonomik Yapısı
İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi
Adnan Mahiroğulları
2003

-Kültür zengini ve kimlikli bir şehir SİVAS
kalem dergisi
Sayı:5 - Bahar 2008 Sayfa:28-31

-Sultanların Şehri
Mehmet Kamil Berse
Dil ve Edebiyat Dergisi
Sayı:25 - Nisan 2011 Sayfa:46-53

-Sivas'a Dair Arapça Şiirler
Şihabüddîn Ahmed Farfur
Çeviren: Prof. Dr. Enbiya Yıldırım
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Sayı:XVI/I -2012 Sayfa:805-809

-Türk Parası Üzerinde Sivas Konulu Resimler
Sivas eğriköprü dergisi
2013 Sayfa:44-45

-Sivas
Star Medica Hastanesi dergisi
Sayı:8 - Ocak-Şubat-Mart 2014 Sayfa:28-35

-Kale, Sivas'ın sembolü haline getirilmeli
Necdet Buluz
06.03.2014

-Bir Zamanlar Sivas'ta Dünür Gitme, Nişan ve Düğün
İsmail Hakkı Acar
SözŞehri dergisi
Sayı:13 - Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Sayfa:32-35

-Cumhuriyet'in temelinin atıldığı Sivas Kongresi
Ahmet Özdemir
İstanbul Gazetesi
Salı, 4 Eylül 2018

-Yerel kültür ve Sivas Basını
Ahmet Özdemir
İstanbul Gazetesi
Pazartesi, 3 Eylül 2018
-Toprağının büyüklüğü ve tarihindeki konumu itibariyle Şehrî s i V a s; Büyükşehir unvanına layık görülmeli...
Yakup Kadri Bozalioğlu
Şehr-î s i V a s dergisi
Yıl:1 Sayı:1 2019

-Üçüncü Bin Yılın Yirmiüçüncü Yılı 2023 Sivas Vizyonu'nu Yakalamak İçin Kültürümüzün Bereketli Toprağı Sivas'a Öncelikli Olarak Yapılması Gerekenler
Yakup Kadri Bozalioğlu
Şehr-î s i V a s dergisi
Yıl:1 Sayı:1 2019

-TRT 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği; 2019 Yılında Neden Sivas'ta Yapılmasın ki?..
Yakup Kadri Bozalioğlu
Şehr-î s i V a s dergisi
Yıl:1 Sayı:1 2019

-2019 Yılı TRT 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nin Ulusal Egemenlik Coşkusu; Dünya Çocuklarını Cumhuriyet'in Temelinin Atıldığı Sivas'ta Buluşturmalı!..
Metin Devrim
Şehr-î s i V a s dergisi
Yıl:1 Sayı:1 2019

-Türkiye Yazarlar Birliği TYB, 34 Yıldır Düzenlediği "Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" Ödül Dağıtımında; Sivas Doğumlu 7 Yazara ve Yayıncılıkta Yaptığı Yayınları ile 1 Kamu Kuruluşuna Toplamda 9 Ödül Verdi
Yakup Kadri Bozalioğlu
Şehr-î s i V a s dergisi
Yıl:1 Sayı:1 2019

-Bir zamanlar; Her gün, her dakika telefon abonelerinin elinde bulunan Sivas İli Telefon Rehberi'nin Tarihçesi
Yakup Kadri Bozalioğlu
Şehr-î s i V a s dergisi
Yıl:1 Sayı:1 2019

Son güncelleme: 7.2.2019 | Sayfa Gösterimi: 4766

Netmon
Ekotaş Emlak
Metro Turizm
Güler İnşaat İletişim
Tanrıverdi Alüminyum
 
 
Ziyaretçi Defteri Sivas Fotoğrafları Sivas Haber Arama    
 
ANA SAYFA >> Sivas Yayımları >> S İ V A S >> Sivas Makaleleri
 
 

Ara{ZZ}arA