Zara Makaleleri 


-Şenyayla Köyü İncelemesi
A. Turan Akpınar
Sıvas Folkloru dergisi
Yıl:4 Sayı:48 - Ocak 1977 Sayfa:6

-Ahmet Hacı Köyü'nde Çay Hamamları ve Göller
A. Turan Akpınar
Sıvas Folkloru dergisi
Sayı:52 - Mayıs 1977 Sayfa:5-7

-Tödürge Gölü ve Çevresi
Haluk İmga
Zara Halk Eğitimi Merkezi Bülteni
Yıl:5 Sayı:12 - Ağustos 1991 Sayfa:2-4

-Selçuklular Döneminden Kalma Bir Vefaî Zaviyesi
(Şeyh Marzuban Zaviyesi)

Hasan Yüksel
Vakıflar Dergisi
XXV 1995

-Eski Zara Halıları
Fahrettin Kayıpmaz
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Sayı:23 - Eylül 1994 Sayfa:57-60

-Zara'da Halk İnançları ve İnançlara Dayalı İyileştirme Yolları
Mehmet Yardımcı
Türk Halkbilimi ve Edebiyat Araştırmaları Ürün Yayınları
Ankara 1999 Sayfa:391-403

-Zara Gecesi
Muhsin Kaya
Bizim Sivas gazetesi
2006

-Tarihte Zara
Yrd. Doç. Dr. Adnan Mahiroğulları
Zara Kültür dergisi
2001

-Zara'da Halk Kültürü
İsmail Hakkı Acar
Zara Kültür dergisi
2001

-Geçmiş Zaman Olur ki Hayali Cihana Değer
İhsan İşözen
Zara Kültür dergisi
2001

-'Zara'nın Sosyo - Ekonomik Kalkınmasına; Eğitimine ve Kültürel Tanıtımına Katkıları Olan Öncüler'
Yakup Kadri Bozalioğlu
Zara Kültür dergisi
2001 Sayfa:34-39

-Atatürk'ün Nüfus Cüzdanını Düzenleyen Has Zaralı... Selahattin Devrim
Metin Devrim
Zara Kültür dergisi
2001 Sayfa:42-43

-Zara'da 23 Nisan Coşkusu
Zara Kültür Araştırma Grubu
Zara Kültür dergisi
2001

-İki Örnek İnsan
Necmettin Kaynar
Zara Kültür dergisi
2001 Sayfa:54

-Büyüklerimiz
Semih Gökalp
Zara Kültür dergisi
2001 Sayfa:66

-Cumhuriyet Döneminde Kadınların Elde Ettiği En Önemli Kazanım Seçme ve Seçilme Hakkı Oldu
Yakup Kadri Bozalioğlu
Zara Kültür dergisi
2001 Sayfa:69

-Anadolu'da Bir Köy Muhtarı
Necmettin Kaynar
Zara Kültür dergisi
2001 Sayfa:69

-Ekonomik Olanaklarımız ve Zara'nın Kalkınması
Semih Gökalp
Zara Kültür dergisi
2001 Sayfa:70

-Zara'da Arıcılık ve Zara Balı
Servet Okur
Zara Kültür dergisi
2001 Sayfa:71

-Örnek Hoca, Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek
Vahap Sümbüloğlu
Zara Kültür dergisi
2001 Sayfa: 72-73

-Henüz Vakit Varken...
Semih Gökalp
Zara Kültür dergisi
2001

-Bir Efsane Göl | Tödürge Kültürü'nü Anlamak
Yakup Kadri Bozalioğlu
Zara Kültür dergisi
2001

-İki Dakika Sıfır Yedi Saniye Aydınlatan Karanlık...
Semih Gökalp
Zara Kültür dergisi
2001

-32 Yıllık Hasret ve Toprak Sevgisi Üzerine...
Metin Devrim
Zara Kültür dergisi
2001

-Zara'nın Eski Konakları
Vahap Sümbüloğlu
Zara Kültür dergisi
2001

-O, Şimdi Yuvasız
Necmettin Kaynar
Zara Kültür dergisi
2001

-Sivas Yöresinde Çarıkçılık ve Tokalı Zara Çarığı
Kutlu Özen
Zara Kültür dergisi
2001

-Zara ve Yöresinde Çorap Motiflerinin Dili...
İsmail Hakkı Acar
Zara Kültür dergisi
2001

-TBMM'nin ve Atatürk'ün Faytoncusu
Yakup Kadri Bozalioğlu
Zara Kültür dergisi
2001

-Karakoyun Havası
Vahap Sümbüloğlu
Zara Kültür dergisi
2001 Sayfa:114-115

-Bizim Yokuş
Emin Akyıldız
Zara Kültür dergisi
2001 Sayfa:116

-Giysilerde Dile Gelen Anadolu
Zara Kültür Araştırma Grubu
Zara Kültür dergisi
2001

-Bir Özlemin Tutkusu Zara
Necmettin Kaynar
Zara Kültür dergisi
2001

-Zara'dan Zara'ya
Necmettin Kaynar
Zara Kültür dergisi
2001

-Zaralı Şair ve Yazarların Yayımlanmış Kitapları
Vahap Sümbüloğlu
Zara Kültür dergisi
2001 Sayfa:180-182

-Zara'yı Eski Canlılığına Nasıl Kavuştururuz!..
Mustafa Aydın
Sivas Zara Haber dergisi
Yıl:5 Sayı:22 Sayfa: 68

-Bir Dostu Anarken
Ömer Cahit Yıldız
Sivas Zara Haber dergisi
Yıl:4 Sayı:18 - Mart-Nisan-Mayıs 2002 Sayfa:38

-Zaralı Destancı Şairler
Doğan Kaya
Millî Folklor dergisi
Cilt:7 Yıl:14 Kış 2002 Sayfa:130-135

-Sivas Yöresinde Doğumla İlgili İnanç ve Âdetler
Ahmet Gökbel
folklor/edebiyat dergisi
X/37 2004

-Nöbetçi Hızarhane
Ahmet Turan Alkan
Zaman gazetesi
09.01.2005

-Nöbetçi Hızarhane
Ahmet Turan Alkan
sonhaber gazetesi


-"Sen haber ver paradan, Çarık gelir Zara'dan" Zara'da çarığın hikayesi
Orhan Solak
hayat ağacı dergisi
Sayı:1 - Kış 2005 Sayfa:102-106

-Bir Başka Olmalıydı Şu Zara'nın Festivali!..
Yakup Kadri Bozalioğlu
Sivas Zara Haber dergisi
Yıl:9 Sayı:31 - Kasım-Aralık 2006 Sayfa:92

-Kösedağ'ın Mor Çiçeği
Raşit Kara
Sivas Zara Haber dergisi
Yıl:9 Sayı:31 - Kasım-Aralık 2006 Sayfa:89

-Sivas - Zara Yöresindeki Sığır, Koyun ve Keçilerde Kene Türlerinin Belirlenmesi ve Sağaltımı
Nuri Mamak - Lütfiye Gençer - Yunus Emre Özkanlar - Semra Özçelik
Türkiye Parazitoloji dergisi
Cilt:30 Sayı:3 - 2006 Sayfa: 209-212

-Nerelisin Gardaş? Zaralıyım!..
Bilal Tırnakçı
sultanşehir dergisi
Yıl:1 Sayı:3 - Haziran-Temmuz-Ağustos 2007 Sayfa:78-85

-Zara Cumhuriyet Mektebi
Mehmet Erdinç
sultanşehir dergisi
Yıl:1 Sayı:3 - Haziran-Temmuz-Ağustos 2007 Sayfa:80-82

-Şeyh Merzuban
İbrahim Yasak
sultanşehir dergisi
Yıl:1 Sayı:3 - Haziran-Temmuz-Ağustos 2007 Sayfa:86-87

-Zaralı Şairler
Alim Yıldız
sultanşehir dergisi
Yıl:1 Sayı:3 - Haziran-Temmuz-Ağustos 2007 Sayfa:88-90

-Sivas Kültürüne Katkısı Açısından Kültür Kavşağı Zara'nın Halayları Hakkında Bazı Dikkatler
Ahmet Bozdoğan
sultanşehir dergisi
Yıl:1 Sayı:3 - Haziran-Temmuz-Ağustos 2007 Sayfa:91-93

-Zara'da Bir Sünnet Töreni
Ümit Bayazoğlu
BirGün gazetesi
16.06.2007

-Zara Bal ve Kültür Festivali 10. Yılına Hazırlanıyor [mu?..]
Yakup Kadri Bozalioğlu
gazetezara
Yıl:4 Sayı:61 - 26 Eylül 2007 Sayfa:10

-Hafik Zara Tepeleri
Dr. Serkan Yılmaz

-Bir Sözlü Kültür Abidesi Ömer Lütfi Hocaoğlu
Orhan Sağlamer
hayat ağacı dergisi
Sayı:10 - Bahar 2008 Sayfa:82-87

-Türk Halk Musikisinde Zaralı Halil
Ali Şahin Canozan
sultanşehir dergisi
Yıl:3 Sayı:9 - Ocak-Şubat-Mart 2009 Sayfa:90-92

-Zara ve Kültürü
İsmail Hakkı Acar
Sivas Kültür dergisi
Yıl:2 Sayı:4 - Temmuz-Ağustos-Eylül 2009 Sayfa:12-15

-ZARA Adını Büyük Yaz
Necmettin Kaynar
gazetezara
Yıl:6 Sayı:74 - Çarşamba, 18 Kasım 2009 Sayfa:3

-En güzel adıyla o Şehir, ZARA
Fulya Ayten Aydın
gazetezara
Yıl:6 Sayı:74 - Çarşamba, 18 Kasım 2009 Sayfa:7

-Zaro Ağa'nın Çiftliği
İbrahim Özel
gazetezara
Yıl:6 Sayı:74 - Çarşamba, 18 Kasım 2009 Sayfa:8

-Zara'nın Güzel İnsanları
İhsan İşözen
gazetezara
Yıl:6 Sayı:74 - Çarşamba, 18 Kasım 2009 Sayfa:11

-Sivas'ta Yok Olan Bir El Sanatı Tödürge Küpleri
Tahsin Temel Üçer - Müjgân Üçer
hayat ağacı dergisi
Sayı:14 2009 Sayfa:54-61

-Tödürge Gölü ve Çevresi Florası
C.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi
Necati Çelik - H. Aşkın Akpulat
Cilt:30 Sayı:1 - 2009

-Tödürge Gölü ve Yaban Hayatı
Sibel Coşkun
sultanşehir dergisi
Yıl:3 Sayı:10 - Nisan-Mayıs-Haziran 2009 Sayfa:132-135

-Zara Düşünceleri
Osman Çelik
Sivas Postası gazetesi
2010

-Erzurum Kongresine Zara Delegesi Olarak Katılan Yüzbaşı Recep Dinçer
İsmail Hakkı Acar
Sivas Kültür dergisi
Yıl:3 Sayı:8 - Eylül 2010 Sayfa:59

-Zara'yı Tanımak ve Tanıtmak
İsmail Hakkı Acar
ZARA d e r g i s i
Yıl:1 Sayı:2 - Kasım 2010 Sayfa:27

-"Kameralarımızı Zara'ya Çeviriyoruz"
Murat Kaban
ZARA d e r g i s i
Yıl:1 Sayı:2 - Kasım 2010 Sayfa:28-29

-Neden Zaralı? -1
İsmail Hakkı Acar
gazetezara
Yıl:8 Sayı:84 - Çarşamba, 1 Haziran 2011 Sayfa:2

-Neden Zaralı? -2
İsmail Hakkı Acar
gazetezara
Yıl:8 Sayı:85 - Çarşamba, 3 Ağustos 2011 Sayfa:2

-"Zara'yı tanımak, Zara'yı sevmek, Zaralı olmak"
Ömer Akpınar
gazetezara
Yıl:8 Sayı:85 - Çarşamba, 3 Ağustos 2011 Sayfa:2

-Zara Balı ve Festivali
Namık Kemal Kurt
Sivas Zara Haber dergisi
2011

-Sazın memleketi Sivas'ta garip kalmış bir usta
Ülkü Özel Akagündüz
Aksiyon dergisi
Sayı: 875 2011

-Zara'yı Tanımak ve Tanıtmak
İsmail Hakkı Acar
Sivas Zara Haber dergisi
Yıl:14 Sayı:41 - Ocak-Şubat 2012 Sayfa:50

-Zara'nın Geleceği
İsmail Hakkı Acar
gazetezara
Yıl:9 Sayı:89 - Çarşamba, 4 Temmuz 2012 Sayfa:2

-Uğur Bey ve Zara Savcısı
Tülin Dursun
Ağustos 2012

-Biz Zaralılar
İsmail Hakkı Acar
gazetezara
Yıl:10 Sayı:93 - Çarşamba, 24 Nisan 2013 Sayfa:2

-Pürk (Yeşilyayla) Köyü'ndeki Zaralı Şehitler
İsmail Hakkı Acar
Sivas Zara Haber dergisi
Sayı:49 - 2014 Sayfa:58

-Kösedağ'a Doğru Ağır Zaman 2015
Osman Çelik
Sivas Postası
Ağustos 2015

-Selanik'ten Zara'ya Ata'mın İzinde
Gülderen Canyurt
ZARA dergisi
Yıl:7 Sayı:9 2017

-Zara'nın Kaybolmayan Değeri: Yöresel Kadın Giyimi
Aylin Özcan
ZARA dergisi
Yıl:7 Sayı:9 2017

Son güncelleme: 14.10.2016 | Sayfa Gösterimi: 3206

Netmon
Ekotaş Emlak
Metro Turizm
Güler İnşaat İletişim
Tanrıverdi Alüminyum
 
 
Ziyaretçi Defteri Sivas Fotoğrafları Sivas Haber Arama    
 
ANA SAYFA >> Sivas Yayımları >> ZARA >> Zara Makaleleri
 
 

Ara{ZZ}arA