Prof. Dr. Âdem Ceyhan 


11.06.1964 Şarkışla Harun Köyü doğumlu. İlk tahsilini ailesiyle birlikte gittiği Almanya'nın Berlin şehrinde tamamladı. 1977’de yurda dönüp orta öğrenimine İstanbul’da başladı ve 1984’te Sivas Gazi Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü’ne girdi. 1988’de bu bölümden mezun oldu ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Eski Türk Edebiyatı Bilim dalında yüksek lisansa başladı.

“Enis Receb Dede Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Dîvânı” adlı teziyle bilim uzmanı unvanını aldı.

1990 yılında Marmara Üniversitesi’nde başladığı doktora öğrenimini 1994’te tamamladı.
Doktora tezinin konusu, 15. asır şairlerinden Bedr-i Dilşâd’ın “Murad-nâme” adını koyduğu ve 1427 yılında Sultan II. Murad’a sunduğu mesnevîsinin incelenmesi ve metninin hazırlanmasıydı. Ziyaroğulları’ndan Emîr Unsuru’l-maâlî Keykâvus’un 1082 yılında oğlu için yazdığı ve daha ziyade “Kābus-nâme” adıyla tanınmış, mensur Farsça Nasîhat-nâme’nin, bazı ilâve ve çıkartmalarla yapılmış manzum bir tercümesi sayılabilecek olan bu hacimli eser, 1997 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından iki cilt hâlinde yayımlandı.

Yüksek lisans ve doktora yaptığı yıllarda bazı orta dereceli okullarda Türkçe ve
edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. 1993 sonunda Celal Bayar Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne araştırma görevlisi kadrosuyla girdi.
1995’te aynı bölümde yardımcı doçent, 2000 yılında da Eski Türk Edebiyatı bilim dalında doçent unvanını aldı. Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı'nda teamül hâline gelen “doçentlik tezinin” konusu, “Türk Edebiyatı’nda Hazret-i Ali Vecizeleri”dir. Sekiz on yıllık bir çalışmanın semeresi olan bu eser, 2006 yılında Ankara’da yayımlandı.
1995 yılından beri lisans seviyesinde Eski Türk Edebiyatı ve Osmanlı Türkçesi,
yüksek lisans seviyesindeyse Metin Şerhi, Metin Neşri, Eski Türk Edebiyatının Kaynakları
gibi dersler vermektedir.

Son güncelleme: 18.8.2015 | Sayfa Gösterimi: 1500

Netmon
Ekotaş Emlak
Metro Turizm
Güler İnşaat İletişim
Tanrıverdi Alüminyum
 
 
Ziyaretçi Defteri Sivas Fotoğrafları Sivas Haber Arama    
 
 
 

Ara{ZZ}arA