Bibliyografyası 


-Themes about Education in 'Diwan Lughat at-Turk'
Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi
Cilt: 5 Sayı: 20 - 2012

-Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yaygın Din Eğitimi
Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi
Sayı:8 - 2001 Sayfa:139-170

-Din Eğitimi Açısından Kur’an-ı Kerim’de Tebşir Kavramı
Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi
Sayı:4 - 1998 Sayfa:159-184

-Cehalet ve Tezahürlerine Karşı Din Eğitiminin Hedefleri
Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi
Sayı:5 -1999 Sayfa:99-129

-Türkiye’de Din Eğitimi Üzerine Genel Bir Değerlendirme
Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi
S.7, s. 277-334 2000

-İlahiyat Fakültesi (İlahiyat Lisans Programı) Öğrencilerinin Sorunları ve Beklentileri
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
S.25 (2003/2), s. 25-64 (2005

-İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Yeterlikleri Üzerine Bir Araştırma
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
C.13, S.2, ss.131-174 - 2009

-Dînî İletişim Bağlamında Kur'an'da "Kavl" (Söz) Çeşitleri
Diyanet İlmi Dergi
C.44, S.4, Ekim-Kasım-Aralık, s. 29-50 (2008

-Okul Çağı Çocuklarının Ailede Din Eğitimi
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
S.17, ss. 145-176. (2008

-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Yeterlikleri Değerler Eğitimi Dergisi
Cilt 8, S. 19, ss. 107-149 - 2010

-Yaz Kur'an Kursları Üzerine Bir Araştırma
Diyanet İlmi Dergi
Cilt:47 Sayı:2 - Nisan-Mayıs-Haziran 2011 Sayfa:5-52

-Din Öğretiminde Etkili İletişim
Ed. Şaban Karaköse, Etkili Din Öğretimi
Tidef Yayınları
TDV. Yayın Matbaacılık, Ankara 2009 içinde, ss. 161-170

-Kur'an Kurslarında Eğitim ve Verimlilik
Ed. Şaban Karaköse, Etkili Din Öğretimi, Tidef Yayınları
TDV. Yayın Matbaacılık Ankara 2009 içinde, ss. 309-324

-Düşünen İnsan Olma Bilinci
Emanet
Yıl 1, S.1, Mayıs 1997, s. 20

-Sekiz Yıllık Kesintisiz Temel Eğitim Üzerine
Emanet
Yıl 1, S.2, Haziran 1997, s. 4-5

-Gül Devrini Bilseydim Onun Bülbül Olurdum
Emanet
Yıl 2, S.2, Ocak-1999, s. 36-39

-Mâzîsi Yıkık Milletin Âtîsi Olur mu?-II
Emanet
Yıl 2, S.3, Mart 1999, s. 35-38

-Eğitim Üzerine Söyleşi
Emanet
Yıl 2, S.5, Mayıs 1999, s. 21-25

-Bir İrfan Pınarı: Necip Fâzıl-I
Emanet
Yıl 2, S.5, Mayıs 1999, s. 33-37

-Necip Fazıl’ın Fikir Örgüsü İçinde Bazı Temel Değerler -II
Emanet
Yıl:2 Sayı:6 - Kasım- Aralık 1999 Sayfa:23-28

-Necip Fazıl ve Fikir Örgüsüne Kısa Bir Yolculuk
Beşinci Mevsim
Mayıs 2002 Sayfa:7-8

-Kur’an Kurslarında Eğitim ve Verimlilik
Pulathane
S.14, Haziran 2006, s. 3-6

Cehalet ve Tezahürleri
Diyanet Aylık Dergisi
S.196 - Nisan 2007, s. 28-31

-Ahlâkî Yozlaşmaya Karşı Takva
Diyanet Aylık Dergisi
Sayı:208 - Nisan 2008 Sayfa:17-19

-İman Bir Anlaşma ve Sorumluluktur
Avrupa Diyanet Aylık Dergisi
Sayı:115 - Kasım 2008 Sayfa:28-30

-İnsan, Zaman ve Mekân
Yeni Pulathane, Kutlu Doğum Özel Sayısı
Nisan 2008, s. 14-20

İkbal’in Eğitimle İlgili Düşünceleri, Din Bilimleri Dergisi, C.3, S.2, s. 193-208 (Haziran 2003). (Bu çalışma: Abadullah Faruqi’nin “Educational Ideas of Iqbal” adıyla Iqbal Review, IV, 1, 35-50’de April 1963’te yayınlanan makalesinin Türkçe’ye çevirisidir.) Bu çeviri aynı zamanda “İkbalin Düşünce Dünyası, (Derleyen Ahmet Albayrak), İnsan Yayınları, İstanbul 2004, s. 227-243’te de yayınlanmıştır

“Kur’an Kurslarının Yaygın Din Eğitimindeki Potansiyelini Etkinleştirme Çabaları Üzerine Düşünceler”
Muradiye Dergisi, Hz. Muhammed (sav) Özel Sayısı, c.II ‘Sevmek Farkında Olmaktır’, Yıl: 6, S. 23-24, Yaz-Güz 2010, ss. 374-399

“Kur’an Kurslarında Eğitim”, Ed. Mufstafa Köylü-Nurullah Altaş, Din Eğitimi
Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara, ss. 297-318 (2012)

Son güncelleme: 9.8.2015 | Sayfa Gösterimi: 1763

Netmon
Ekotaş Emlak
Metro Turizm
Güler İnşaat İletişim
Tanrıverdi Alüminyum
 
 
Ziyaretçi Defteri Sivas Fotoğrafları Sivas Haber Arama    
 
 
 

Ara{ZZ}arA