M. Turhan Tan Roman Yazarı
1886 - 25 Aralık 1939

Asıl adı Mehmet Samih Fethi olan bilinen adıyla M. Turhan Tan Sivas doğumlu. Özel hocalardan Arapça, babasından Farsça dersleri aldı. Sivas valisi Reşid Âkif Paşa'nın kâtipliğini yaptı. 1909 yılında İstanbul'da Birinci Belediye Dairesi Muhasebe Başkâtipliğine tayin edildi. Üsküp İdadîsi'nde öğretmenken İstanbul'a döndü. Samsun ve Amasya'da tahrirat müdürlüğü, Remadiye ve Yalvaç'ta kaymakamlık, Çorum ve Kayseri'de mutasarrıflık yaptı.

Son Osmanlı Meclis-i Mebusanında Sivas mebusu idi. Üsküdar mutasarrıfı iken 1922'de idarî görevden ayrılarak kendisini tamamen yazı hayatına verdi.


Son güncelleme: 18.10.2018 | Sayfa Gösterimi: 2198

Netmon
Ekotaş Emlak
Metro Turizm
Güler İnşaat İletişim
Tanrıverdi Alüminyum
 
 
Ziyaretçi Defteri Sivas Fotoğrafları Sivas Haber Arama    
 
 
 

Ara{ZZ}arA