Bibliyografyası 


Hakemli Dergiler -makaleler-

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
-Kur'an'ın Işığında İslâm'a Davet
Cilt:1 Sayı:1 - 1997 Sayfa:333-346

-Yaygın Din Eğitimi Kurumları ve Toplumsal Barış
Cilt:5 Sayı:2 - 2001 Sayfa:329-356

-Din Psikolojisi ve Din Eğitimi
Ziegler H. Jesse
- Çev: Hüseyin Yılmaz
Cilt:7 Sayı:1 - 2003 (s. 417-429

-Hz. Peygamber'in Eğitiminde Bir İlke Olarak Hoşgörü
Cilt:8 Sayı:1 - 2004 Sayfa:109-132

AB’ye Giriş Sürecinde Ortaöğretimde Diğer Dinlerin Öğretimi İle İlgili Öğrencilerin Düşünceleri
Cilt: 8, Sayı: 2 - 2004 Sayfa:101-127

Kırgızistan’da Misyonerlik ve Din Eğitimi
Cilt: 11, Sayı: 1, Sivas 2007. (s. 91-128

Çağdaş Dünyada Din Öğretimi ve Kırgızistan’la Karşılaştırılması
Cilt: 12, Sayı: 1, Sivas, 2008. (s. 91-119

Alevî-Sünnî Farklılığı Açısından Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri
Cilt: 13, Sayı: 2, Sivas, 2009. (s. 189-209

Aile İçi Şiddet ve Huzur/Din Eğitimi
Cilt: 14, Sayı: 1, Sivas, 2010. (s. 93-124

Sosyal Bütünleşmemizin Temel Sorunları ve Bazı Çözüm Önerileri
Cilt:14 Sayı:2 - 2010 Sayfa:73-101

-İslâm Korkusunun/İslâmofobinin Oluşmasında 'Cihad' Algısının Rolü
Cilt:XVI/I - 2012 Sayfa:165-187
Dinî Araştırmalar Dergisi
-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersinde Sosyal Dayanışma Konusunun Öğretimi
Cilt: 7, Sayı: 19 - 2004. (s. 253-268


EKEV Akademi Dergisi
-Ortaöğretim 'Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi’ Dersi ve Barış Eğitimi
Yıl: 9, Sayı: 22, Erzurum, 2005. (s. 35-48)


Oş Devlet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İlmî Dergisi
-Kırgızistan’dagı Etnikalık Diasporalardın Arasında Birimdik, Indımak-Iraşkerdik Tüptölüüsündögü Negizgi Prinsipter Jana İslam
Sayı: 9–10, Oş/Kırgızistan, 2006. (s. 97-121


Değerler Eğitimi Dergisi
-Hz. Peygamber Döneminden Günümüze Kadınlar ve Cami Eğitimi
Sayı: 14 - 2007. (s. 107-130


Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi
-Asr-ı Saadet Döneminden Günümüze Kadınlar ve Cami Eğitimi
Sayı: 5-6, Kırgızistan Bişkek, 2008. (s. 131-152


Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi
-Bir İş Ahlâkı Sorunu Olarak ‘Sömürü’ ve Toplumsal Zararları: Dinî/Eğitsel Bir Yaklaşım Cilt: 9, Sayı: 4, Aralık 2009. (s. 11–34Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
-Örgün ve Yaygın Eğitimde Öğrenenlerin İhtiyaçları Doğrultusunda Din Eğitimi ve Öğretimi
M. Akif Kılavuz - Hüseyin Yılmaz
Cilt: 18, Sayı: 2, Bursa, 2009. (s. 123-139diğer makaleler
-Davette Hikmet ve Güzel Öğüt
Tohum Dergisi
Sayı: 1, 1994 (s. 12-13

-Kur'an'ı Nasıl Okumalıyız?
Diyanet Avrupa Aylık Dergi
Haziran 2005, Sayı: 74, Ankara 2005 (s. 22-24

-Kur'angı Kanday Okumak Gerek
Oş Devlet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğrenci Dergisi
Sayı: 1, Oş/Kırgızistan 2007. (s. 2-4

-Çocuk ve Ramazan
Diyanet Avrupa Aylık Dergi
Eylül 2008, Sayı: 113, Ankara 2008. (s. 34-35

-İslâm Ahlâkının Niteliği
Âb-ı Hayat Dergisi
Sayı: 4, Sivas 2009. (s. 12-14

-Çocuk ve Namaz
Âb-ı Hayat Dergisi
Sayı: 5, Sivas 2009. (s. 19-21

-Kuruluş Felsefesi Hicrete Dayanan Bir Anadolu Esnaf Teşkilatı: Ahilik
Âb-ı Hayat Dergisi
Sayı: 6, Sivas 2009. (s. 16-19

-İslâm ve İş Ahlâkı
Din ve Hayat Dergisi
Sayı: 10, İstanbul 2010. (s. 42-45

-Çocuğun Ailede Kazanacağı Önemli Bir Değer: Kanaatkârlık
Eğitime Bakış Dergisi
Yıl: 6, Sayı: 18, Ekim-Kasım-Aralık 2010. (s. 55-58

-Çocuğun Ailede Kazanacağı Önemli Bir Kişilik Özelliği: Kanaatkârlık
Âb-ı Hayat Dergisi
Sayı: 7, Sivas 2010. (s. 19-21

-İslâm ve Kadın
Âb-ı Hayat Dergisi
Sayı: 8 - 2011. (s. 20-21

-Haccı Yeniden Düşünmek
Âb-ı Hayat Dergisi
Sayı: 11 - 2011. (s. 2-4

-Batı’yla İletişim Müslümanlık Açısından Fırsat mı Tehdit mi?
Âb-ı Hayat Dergisi
Sayı: 12, Sivas 2012. (s. 2-3

-Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi
Âb-ı Hayat Dergisi
Sayı: 13, Sivas 2012. (s. 2-3

-50 Yıl Sonra Sivas İmam-Hatip Nesli
BİR'DEN dergisi
Temmuz 2012 Sayfa:33

Son güncelleme: 6.6.2018 | Sayfa Gösterimi: 818

Netmon
Ekotaş Emlak
Metro Turizm
Güler İnşaat İletişim
Tanrıverdi Alüminyum
 
 
Ziyaretçi Defteri Sivas Fotoğrafları Sivas Haber Arama    
 
 
 

Ara{ZZ}arA