ANA SAYFA
s i V a s 2023 Vizyonu  align=


s i V a s 2023 Vizyonu 
s i V a s'ı, 2023 V i z y o n u n a H a z ı r l a y a c a k P r o j e l e r
Üçüncü Bin Yılın Yirmiüçüncü Yılı 2023 Sivas Vizyonu'nu
Yakalamak İçin Kültürümüzün Bereketli Toprağı Sivas'a
Öncelikli Olarak Yapılması Gerekenler
...


Kültürümüzün folklorik öğelerini, yazılı ve görsel araçlarla kalıcı hale getirip, en geniş kitlelere yansıtma amacında olan Zara Kültür Araştırma Grubu'nca,
Sivas'ı 2023 vizyonuna hazırlayacak projeler hayata geçiyor.

Kültürümüzün bereketli Anadolu coğrafya yerleşkesinde bulunan Şehr-î s i V a s, tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet'in temelinin atıldığı bir şehir olması nedeniyle; özellikle Üçüncü Bin Yılın Yirmiüçüncü Yılı olan 2023'e 10 yıl, 120 ay, 3650 gün 520 hafta kala Sivaslıların, Sivas Milletvekilleri, Sivas Valiliği, Cumhuriyet Üniversitesi, Kamu - Özel Sektör, Odalar ve Sivil Toplum Kuruluşları, Sivas Basın camiası ve kültür dostlarının
s i V a s 2023 Vizyonu Projesi'ne destek vermelerini, sorumluluk almalarını
ve katkı vermelerini bekliyoruz.

::::10 yıl, 120 ay, 3650 gün 520 hafta kala s i V a s 2023 Vizyonu::::
Toprağının büyüklüğü ve tarihindeki konumu itibariyle Şehrî s i V a s; Büyükşehir unvanına layık görülmeli;
Yüzölçümü itibariyle Türkiye'nin ikinci büyük kenti olan Sivas; Büyükşehir olmayı hak etmiş bir kenttir. Cumhuriyet'in temelinin atıldığı Sivas, toprağının insanlarını diğer büyükşehirlere göndererek ülke ekonomisine o göç alan şehirlerden katkıda bulunmaktadır. Büyükşehir olabilecek şehrin büyüklüğüne tarihinde önemli tanıklık yapan Şehr-î s i V a s Büyükşehir unvanını
her bakımdan taşımaktadır.


4 Eylül'ün 100. Yılında; 2019 Yılı TRT 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nin Ulusal Egemenlik Coşkusu; Dünya Çocuklarını Cumhuriyet'in Temelinin Atıldığı Sivas'ta Buluşturmalı!..
Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet'i birleştiren, kültürel değerlerimizi bir arada bulunduran; Şehr-î s i V a s, bu alandaki tarihi dokuyu ortaya çıkarmak, Anadolu'nun kültürel dokusunu Dünya Çocuklarına tanıtmak amacıyla 2019 Yılı TRT 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nin, Cumhuriyet'in temelinin atıldığı şehir Sivas'ta 4 Eylül'ün 100 yılında yapılarak, şenliğin Dünya barışına olan katkısına
ev sahipliği yapmasıdır.

Sivas Kent Arşivi & Sivas Giysileri ve Toprak Müzesi Açılmalı;
Sivas Kent Arşivi oluşturmak: Sivas'ın geçmişten getirdiği birikimi yansıtan her türlü materyali derlenmiş ve tasnif edilmiş olarak barındırmayı, bilgisayar teknolojisinin bütün imkânları kullanılarak araştırmaya
açık hale getirilmek amaçlanmaktadır.

Geleneksel kültürümüzün örf ve adetlerini yaşatmaya ve geliştirmeye yönelik Türk kültürünün özgün niteliklerini yansıtan Sivas ve ilçelerinin köylerine ait erkek-bayan yöresel giysilerini tasarımlayıp, sergilemek.

Toprağın bu vatanın en değerli unsuru olduğunu bilerek, topraklarımıza sahip olmak ve toprak kavramını somut olarak zihinlere yerleştirmek amacıyla; Türkiye'de ilk kez Toprak Müzesi’nin açılması.

'Kültür Kenti Sivas'ın 'Sivas Kültür ve Turizm Projesi'
Uygulamaya Geçirilmeli
;
Sivas'ın kültür yaşamına yeni eserler kazandırmak amacıyla Sivas'ın dünüyle bugünü arasında bağlantı kuracak kültür varlıklarını araştırıp-belgeleyerek; 'Kültür Kenti Sivas'ın Tarih, Kültür ve Tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunması ve tanıtılması hedeflenmelidir.


Sivas Görsel Tanıtım; Sivas Fotoğraf & Video Projesi Yürütülmeli;
Özgün, tarihi ve kültürel değerlere sahip Sivas'ın tarihi ve kültürel dokusunun fOTOğraflanılıp, evrensel boyutlarda Sivas ve yöresinin tanıtılmasıdır.


K ü l t ü r D o s t u O l u n
Yakup Kadri Bozalioğlu
Zara Kültür Araştırma Grubu

Son güncelleme: 24.4.2017 | Sayfa Gösterimi: 5687

Netmon
Ekotaş Emlak
Metro Turizm
Güler İnşaat İletişim
Tanrıverdi Alüminyum
 
 
Ziyaretçi Defteri Sivas Fotoğrafları Sivas Haber Arama    
 
ANA SAYFA >> s i V a s 2023 Vizyonu
 
 

Ara{ZZ}arA