Prof. Dr. Şahin Uçar 


Eğitimci, Tarih Filozofu - Divan Şairi - Kufi Yazı Hattatı - Bestekar


araştırma, biyografik yazı: yakup kadri bozalioğlu

Şahin Uçar; 12.02.1949 Sivas/Ulaş Acıyurt köyü doğumlu. 1967 yılında köyü Acıyurt'ta ilkokul öğretmenliği yaptı.

1968-1972 tarihleri arası Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver, Kemal Batanay, Münir Nureddin Selçuk ve Hâmid Aytaç gibi Türkiye'nin tanınmış üstatları nezâretinde Klasik Türk Mûsikisi ve Hat-Tezhib sanatları alanında özel eğitim aldı.

1972 yılı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Umumi Türk Tarihi Bölümü mezunu.

1972 yılında İstanbul'da Yeni Levent Lisesi'nde Müzik Öğretmenliği, 1973 yılında da Sivas'ta 4 Eylül Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmenliği yaptı. 1974'de Sivas'ta 4 Eylül Lisesi'nde Müzik Öğretmenliği, 1975'te de yine Sivas'ta Öğretmen Okulu'nda Sanat Tarihi Öğretmenliği yaptı.

12 0cak 1976'da Türk Dli ve Edebiyatı Bölümü'nde divan şairi ve hattatlığı sebebiyle paleografya ve epigrafi uzmanı (yani hoca) olarak tayin edildi ve o bölümde osmanlıca dersleri okuttu.

1977 tarihinde Atatürk Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi'nde Tarih Bölümü alanında doktora yaptı. 1982 tarihinde de tezini tamamladı. 1983'de Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde Yardımçı Doçent, 1988 tarihinde aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden Doçent, 1993 yılında da Niğde Üniversitesi'nin Eğitim Fakültesi'nden Profesör unvanını aldı.

1989 Ankara Valiliği himayesinde İl Kültür Sergi Salonu'nda Hat ve Tezyinat sergisi açmıştır. Klasik Osmanlı Tarzındaki bazı besteleri TRT Denetleme Kurulu'ndan geçerek TRT Repertuarı'na girmiştir.

1994 yılında Niğde Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, 1995'te de aynı üniversitenin Rektör Yardımcılığını yaptı. 1999'da Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanlığını ayrıca Mütevelli Heyet Başkanı Danışmanlığını, 2001 yılında İstanbul'da İslâm Araştırmaları Merkezi İSAM'ın ve Türkiye Diyanet Vakfı TYD'nin İslam Ansiklopedisi Başkanlığını, 2003 yılında da Bulgaristan'da Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Rektör Yardımcılığını yaptı.

2001'de Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Strateji Bölümü'nde, 'Devlet Felsefesi' ve 'Milli Strateji ve Tarih' üzerine master dersleri verdi.

2004 yılında Kazakistan'ın Çimkent'de Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde, 2008 yılında da Uluslararası Sarajevo Üniversitesi'nde görev yaptı.

2015-2017 tarihleri arası İstanbul'da Haliç Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanlığını yaptı.

İstanbul'daki talebelik yıllarında eserlerinin bir kısmı kitap kapağı olarak basıldı. Yine bazı eserleri, repertuar kurulunca incelenmiş ve besteleri TRT Musiki Repertuarı'na alınmıştır.

Şahin Uçar; 21-24 Mayıs 1992 tarihlerinde Bursa ve Konya'da Türkiye Yazarlar Birliği tarafından gerçekleştirilen 'Türkçe'nin 1. Uluslararası Şiir Şöleni'ne, 1995 yılında Türkmenistan'da yapılan 'Türkçe'nin 3. Uluslararası Şiir Şöleni'ne, 1996 yılında da Kıbrıs'ta yapılan 'Türkçe'nin 4. Uluslararası Şiir Şöleni'ne katıldı.

1992 yılında Tarih Felsefesi Açısından İslâm'da Mülk ve Hilâfet adlı eseri ile Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Fikir Adamı Ödülüne, 1995 yılında da Varlığın Mâna ve Mazmûnu adlı eseri ile Türkiye Yazarlar BirliğiYılın Fikir Adamı Ödülüne layık görüldü.

Şahin Uçar; İngilizce, Arapça, Farsça ve Latince bilmektedir.


-Zara Kültür Araştırma Grubu tarafından; 23 Temmuz 2012 tarihinde bu sayfa oluşturulmuştur.

Son güncelleme: 21.6.2019 | Sayfa Gösterimi: 1925

Netmon
Ekotaş Emlak
Metro Turizm
Güler İnşaat İletişim
Tanrıverdi Alüminyum
 
 
Ziyaretçi Defteri Sivas Fotoğrafları Sivas Haber Arama    
 
 
 

Ara{ZZ}arA