Biyografisi 


1961 Sivas/Zara doğumlu.
1971 Zara Gazi İlkokulu mezunu.
1976 gazeteciliğe ve fotoğraf sanatına olan tutkusu lise yıllarında başladı.
1977 Siyah beyaz karanlık oda fotoğraf baskısı, tab ve film banyosu düzeneğini oluşturdu.
1978-1979 Zara Lisesi F e n mezunu.

Sivas Kültür Yayınları'nın editörlüğünü yapmakta olup,
43 yıllık gazetecilik ve sanatsal birikimini - fotoğraf arşivini, kurucusu olduğu Zara Kültür Araştırma Grubu'nda yürütmektedir.

Deneme yazıları, makaleleri, fotoğrafaltı yorumlar ve şiirleri vardır.
siVas fotoğrafı çekiyor.


Fotoğrafları - haberleri ve yazıları yayımlanan gazeteler ve dergiler:
G a z e t e l e r; Hürriyet, Hürdoğan, Zara'nın Sesi, Yeniülke, Bizim Sivas, gazetezara, sivastimes, Sivas Postası
D e r g i l e r; SivasHaber, Sivas Zara Haber, Zara Kültür, sultanşehir, ZARA d e r g i s i, Zara'nın Sesi, Türkü Life, Şehr-i Sivas
T e l e v i z y o n; TRT - Kanal 58 [TV58] - Sivas SRT [SRT]


şiirleri: Yıllanmış Renkler - Çocuk Olmak - Emaçer Zaralı - Kimene! - Ne Sen Varsın Ne Ben
denemeleri: Alkış - Sevgisizlik, Hoşgörüsüzlük ve Yabancılaşma


K u r u c u l u ğ u n u Y a p t ı ğ ı K u r u l u ş l a r:
19 Mayıs 1997 Zara Kültür Araştırma Grubu
00 ------ 2000 Sivas Kültür Yayınevi
01 Şubat 2007 FotoGraf
19 Mayıs 2007 ZHA Zara Haber Ajansı
00 ------ 2019 SİFSAD


K u r u c u l u ğ u n u Y a p t ı ğ ı W e b S i t e l e r i:
18 Ağustos 2000 www.zarakultur.com
10 Şubat 2006 www.arazzara.com
10 Şubat 2006 www.sifsad.com
4 Eylül 2009 www.sehrisivas.com
24 Şubat 2010 www.kulturkentisivas.com
25 Şubat 2010 www.sivaskulturyayinevi.com


-İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği İFSAK'ın kuruluşunun 40. Yıldönümü anısına çıkarılan İFSAK 40. Yıl CD'si'nde; Orta Asya Türk Kültürü'nün izlerini taşıyan, tüm özgün özelliklerini günümüzde halen yaşatabilen Karacahisar Köyü'nün yöresel giysilerini tanıtan fotoğrafları yer aldı.


F o t o ğ r a f l a r ı n ı n Kapak Olduğu D e r g i l e r ve K i t a p l a r
Dergiler
-SivasHaber
Zara | Zara - Zara Tödürge Gölü - Zara - Doğanşar KıyafetleriTREND Çuhadaroğlu
-Türk sanayisinin duayenlerinden Çuhadaroğlu Şirketler Grubu'nun kurucusu Yüksek Mimar Ahmet Çuhadaroğlu ve eşi Sevim Çuhadaroğlu'nun, Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.'nin kurumsal yayın organı olan TREND Çuhadaroğlu dergisindeki kapak fotoğrafı. Sayı:52 - Eylül 2017

-Yüksek Mimar Ahmet Çuhadaroğlu'nun vefatının 5. yılında Yüksek Mimar Ahmet Çuhadaroğlu'nun ardından saygıyla... ifadesinin yer aldığı TREND Çuhadaroğlu dergisinin kapak fotoğrafı. Sayı:56 - Eylül 2018


-Sivas Kültür


-Zara Kültür
Zara Karacahisar Köyü Gelin Başı


-Zara Haber
Zara Karacahisar Köyü Yöresel Kıyafetler
-Sivas Kültür


-Zara'nın Sesi dergisi
Zara


Şehr-i Sivas
Yıl:1 Sayı 1 - 2019 - Sivas Taşhan


ZARA d e r g i s i
Yıl:1 Sayı 1 - Kasım 2010 - Tolos'tan Haçinkaya'ya Zara
Yıl:1 Sayı 2 - Kasım 2010 - 2010 yılının 10. ayının 10. günü 10'u 10 dakika 10 saniye geçe Zara
Yıl:4 Sayı 3 - 2013 - Zara Canova Köyü Genel Görünümü
Yıl:4 Sayı 4 - 2013 - Zara-Şerefiye Beldesine Bağlı Kayabaşı Mahallesi
Yıl:4 Sayı 5 - 2013 - Zara Yapak Köyü
Yıl:4 Sayı 6 - 2013 - Zara Akören Köyü
Yıl:6 Sayı 7 - 2015 - C.Ü. Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Açılışı
Yıl:6 Sayı 8 - 2015 -

Kitaplar
-Zara Folkloru
-Zara Folkloru
-Dünden Bugüne Zara [ön ve arka kapak] |
-Dünden Bugüne Zara - Zara
-Dünden Bugüne Zara
-Yine Zara
-Zara Kültürü
-Sivas Yöresinde Giyim Kuşam [ön ve arka kapak] |
-Tarihî ve Kültürel Değerleriyle Ortaköy
-Her Yönüyle ZARA
-Bozkır Köyü [ön ve arka kapak] |

Son güncelleme: 4.3.2019 | Sayfa Gösterimi: 3206

Netmon
Ekotaş Emlak
Metro Turizm
Güler İnşaat İletişim
Tanrıverdi Alüminyum
 
 
Ziyaretçi Defteri Sivas Fotoğrafları Sivas Haber Arama    
 
 
 

Ara{ZZ}arA