Bibliyografyası 


-
Yeni Hikâyeler
Varlık Yayınları
1957

-Allgemeiner Uberlick die religiösen, Kulturellen und Sozialen Reformen in Japon und inder Türkei
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
XXL/1-2 1963

-İlkellerde Dinsel Temel Kavramlara Genel Bir Bakış
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
XX/3-4 1963

-Etnolojinin Tarihçesi, Başlıca Ekolleri, Görevleri
Antropoloji Dergisi
Sayı:4 1967-1968

-Türk Halkbiliminin Sorunları
Türk Dili dergisi
Sayı:257 - Şubat 1973

-Türk Folklorunda Ad Seçme ve Ad Koyma
Boğaziçi Üniversitesi Halkbilimi Yıllığı
1975

-A Young Professor With Big Ideas
Turkey Towards Future
Sayı:11 1979

-Eğitim ve Öğretimde Halkbilim
Cumhuriyet gazetesi
2 Ekim 1980

-Eğitim ve Öğretimde Halkbilim
folklor/edebiyat dergisi
Sayı:16 - 98' Kış Sayfa:9-11

-Türk Folkloru
Türk Dili dergisi
Sayı:269 1974
Türk Dil Kurumu, Türk Dili Dergisi Dizini not: araştırılacak
kayıt no: makale
5433 Köpekli Kadın
6705 Manda Gözü
6706 Pirinçler Yeşerecek
7609 Alman Dergileri
7610 Alman Dergileri
7611 Alman Dergileri
11197 Türk Halkbiliminin Sorunları
11500 Türk Folkloru Pertev Naili Boratav

Son güncelleme: 14.6.2014 | Sayfa Gösterimi: 1541

Netmon
Ekotaş Emlak
Metro Turizm
Güler İnşaat İletişim
Tanrıverdi Alüminyum
 
 
Ziyaretçi Defteri Sivas Fotoğrafları Sivas Haber Arama    
 
 
 

Ara{ZZ}arA