Sivas Kent Arşivi&Sivas Giysileri ve Toprak Müzesi 


■■Zara Kültür Araştırma Grubu bünyesinde oluşturulan SİVAS KENT ARŞİV MERKEZİ'nde Sivas'a dair yayınlar toplanıyor, arşivleniyor...■■

Okunan her bir kitap bilgidir, arşivlenen kitap ise bir belge. Hem okuyup hem de belgeleyeceksek; okuyup bilgilenelim, arşivleyip belgeleyelim.
-Yakup Kadri Bozalioğlu-

Bir kentin tarihini, kültürünü ve edebiyatını tanıtıp belgeleyen; o şehre dair yayımlanmış yazılı kaynaklar ve kitaplardır.

Bu sebeptendir ki; yayımlanmış eserlerin tamamı tespit edilip, toplanıp bir araya getirilip arşivlenmişse o yörenin tarihsel kimliğinin bilinmesinde, folklorik ve kültürel değerlerin tanıtımına, tanıtılmasında elbette ki önemli bir kaynakça olacaktır.

Bu gerekçeyle; Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023 yılına kadar yayımlanacak Sivas'a dair gazeteler, dergiler, kitaplar, bültenler, rehberler ve yıllıkların tamamına yakınını tespit edip, toplayıp, bulundurmayı hedefleyen Zara Kültür Araştırma Grubu, bünyesinde oluşturduğu Sivas Kent Arşiv Merkezi'nde Sivaslı şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve akademisyenlerin çıkardıkları akademik, bilimsel, mesleki, folklorik ve kültürel yayınların önemli bir kısmını bulundurmaktadır.Sivas Kent Arşivi & Sivas Giysileri ve Toprak Müzesi
Sivas Kent Arşivi oluşturmak: Sivas'in geçmişten getirdiği birikimi yansıtan her türlü materyali derlenmiş ve tasnif edilmiş olarak barındırmayı, bilgisayar teknolojisinin bütün imkanları kullanılarak araştırmaya açık hale getirilmek amaçlanmaktadır.

Arşivcilik, Kütüphanecilik ve Bibliyografik Danışma Hizmetleri
'Bilgi - Belge Dokümantasyon Merkezi' Açılması:
Sivas Yerel Kurum ve Kuruluşların Kitap, Dergi, Bülten vb. Yayınların İzlenmesi:

Kentimizde faaliyet gösteren meslek örgütleri, vakıf ve derneklerle,
kentin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamına duyarlı tüm kurum ve kuruluşların her tür yayınlarının süreli ve süresiz izlenerek bir arşiv oluşturulması,
yerel gazetelerin arşivlenmesi.

Sivas İli ve İlçeleri hakkında yayımlanmış, Sivaslı Şair - Yazar - Gazeteci ve Folklor Araştırmacı'larına ait Kitap - Dergi - Tez - Makaleler...
Ressamların tabloları,
Sanatçılarınca; bugüne dek çıkarılan
'Taş Plak - Plak, Kaset, Müzik CD ve Görüntülü DVD gibi materyalleri bulundurmak.

'Sivas Giysileri ve Toprak Müzesi' açmak.
Tarımsal faaliyetin yaşamsal önem taşıdığı Sivas'ta yok olmaya yüz tutmuş her tür tarımsal alet, ev araç ve gereçleri, eski fotoğraflar, tarihi değeri olan belge ve dokümanlar, yöresel giysiler gibi öğelerin toplanarak sergilendiği bir yerel kent müzesi oluşturulması ile, 'Tarih - Kültür - Toplum' üçgeninin sağlıklı bir işleyişe kavuşması ve toplumsal belleğin güçlendirilmesi çalışmasının
ön hazırlıklarını yürütmek.

Geleneksel kültürümüzün örf ve adetlerini yaşatmaya ve geliştirmeye yönelik
Türk kültürünün özgün niteliklerini yansıtan Sivas yöresine ait
kıyafetleri tasarımlayıp, sergilemek.

Toprağın bu vatanın en değerli unsuru olduğunu bilerek, topraklarımıza sahip olmak ve toprak kavramını somut olarak zihinlere yerleştirmek amacıyla Türkiye'de ilk kez Toprak Müzesi açmak.

-Sivas ve İlçelerinin kültürel - sanatsal değerlerini sergilemek-

Son güncelleme: 2.3.2015 | Sayfa Gösterimi: 1921

Netmon
Ekotaş Emlak
Metro Turizm
Güler İnşaat İletişim
Tanrıverdi Alüminyum
 
 
Ziyaretçi Defteri Sivas Fotoğrafları Sivas Haber Arama    
 
 
 

Ara{ZZ}arA