Bibliyografyası 


-Atatürk Döneminin Dil Kültür ve Edebiyat Politikalarını Yansıtan Bir Halkevi Dergisi: Ortayayla
Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
31, 2 - 2007 - Sayfa:147-156

-Samed Vurgun'un Bakış Açısıyla On Bir Türk Şairi
Bilig Dergisi
34 - Yaz 2005

-Samed Vurgun'un Bakış Açısıyla On Bir Türk Şairi
Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
2005 - Sayfa:91-115

-Manastırlı Mehmet Rıfat'ın Dünya Görüşünün Aynası: Çanta
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Yıl:6 Sayı:2 - 2002 - Sayfa:31-39

-Dönem ve Akım Nitelemeleri Arasında Kalmış Bir Terim: Millî Edebiyat
İlmî Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri
Sayı:22 Güz 2006 Sayfa:15-32

-Birinci Yeni Lisan Makalesini Millî Edebiyat Akımının Bildirgesi Olarak Okumak
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
XI/2 - 2007 - Sayfa:251-266

-Orhan Şaik Gökyay'ın Çağlayan'ı Üzerine Bir İnceleme
Türklük Bilimi Araştırmaları
1997 Sayfa:391-405

-XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi'nin Edebiyat Tarihi Metodu Açısından Değerlendirilmesi
Türklük Bilimi Araştırmaları
Sayı:6 - 1998 - Sayfa:173-190

-Samed Vurgun'un Şiirlerinde Vatan ve Rejim Teması Hakkında
Türklük Bilimi Araştırmaları
Sayı:9 - 2000 - Sayfa:327-340

-Ahmet Midhat'a Atfedilen Bir Eser: "Hükm-i Dil" ve Manastırlı Mehmet Rıfat
Türklük Bilimi Araştırmaları
Sayı:14 - 2003 Sayfa:117-125

-Sivas Basın Tarihinin Unutulmaya Yüz Tutan Sayfası Birlik Dergisi
Sultanşehir
Yıl:1 Sayı:1 - 2006 - Sayfa:114-118

-Sivas'ın Kültürüne Katkısı Açısından Kültür Kavşağı Zara'nın Halayları
Sultanşehir
Yıl:1 Sayı:3 - 2007 - Sayfa:91-93

-Hikâye Tadında Bir Biyografi: Deliktaşlı Binbaşı Deli Hasan Ağa
Sultanşehir
Yıl:2 Sayı:5 - 2007-2008 - Sayfa:112-115

Son güncelleme: 13.5.2013 | Sayfa Gösterimi: 1418

Netmon
Ekotaş Emlak
Metro Turizm
Güler İnşaat İletişim
Tanrıverdi Alüminyum
 
 
Ziyaretçi Defteri Sivas Fotoğrafları Sivas Haber Arama    
 
 
 

Ara{ZZ}arA