İbrahim Aslanoğlu 


1920 - 1995


1920 Tokat doğumlu.
1944 Sivas İlk Öğretmen Okulu'ndan mezun olup vatani görevini yaptıktan sonra Sivas'ın Divriği ilçesinde öğretmenlik görevine atandı.
Bulunduğu yerde Halk Edebiyatı ve folklor araştırmalarına yönelerek çalışmalarını 4 Eylül, Yayla, Yeni Mecmua, Yapı ve Sıvas dergilerinde yayınlamaya başladı.
Bunun yanı sıra Sivas'ın, Osmanlılar ve Cumhuriyet Devri tarihlerine ışık tutan yazıları da yerel gazetelerde yayınlandı.
1973 yılında Sıvas Folkloru dergisini aylık olarak Sivas'ta yayımlamaya başladı.
78. sayıya dek 7 yıl aralıksız süren bu yayının ardından 1981 yılında Türk Folkloru dergisini çıkardı. Böylelikle folklor araştırmalarını daha geniş bir kitleye yaydı. Her iki dergide Üniversitelerde görevli pek çok bilim adamının, köy öğretmenlerinin, ziraat mühendislerinin, tıp tarihi araştırmacılarının ve diğer mesleklerden uzmanların araştırma ve derlemeleri yer aldı.

Ulusal ve uluslararası birçok kongre ve sempozyumlarda halk edebiyatı ve folklorla ilgili bildiriler sundu. II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi'ne (1981) sunduğu "Pir Sultan Abdallar" adlı incelemesi büyük ilgi uyandırdı. Bu araştırmasını daha da geliştirerek 1984 yılında aynı adla kitap halinde yayımladı. Büyük ölçüde tarihsel olaylardan ve Osmanlı belgelerinden yola çıkarak ortaya koyduğu bu çalışmasıyla "Pir Sultan geleneği içinde 500 yıllık bir döneme yayılıp Alevî-Bektaşî edebiyatının orta direği olan şairler zincirini ortaya çıkardı". 1992'de aynı yolu izleyerek yaşadığı çevre, dili ve eserleri ile bir divan şairi olduğunda şüphe bulunmayan Hatâyî'nin (Şah İsmail) Anadolu Türkçesi ile nefesler söyleyen Hatâyîlerle aynı kişi olmadıklarını” gösteren Şah İsmail Hatâyî ve Anadolu Hatayileri adlı kitabı yayımlandı.

Orta Anadolu kültürüne yaptığı hizmetlerden dolayı 1995 yılında Cumhuriyet Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktorluğu unvanı verildi.

Son güncelleme: 4.6.2014 | Sayfa Gösterimi: 2277

Netmon
Ekotaş Emlak
Metro Turizm
Güler İnşaat İletişim
Tanrıverdi Alüminyum
 
 
Ziyaretçi Defteri Sivas Fotoğrafları Sivas Haber Arama    
 
 
 

Ara{ZZ}arA