2008 DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ
Kadın Çiftçiler iklim değişikliğiyle mücadelede çözümün bir parçasını oluşturmaktadır
İnsanlığın iklim değişikliğinden doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiği gerçeği hepimiz tarafından bilinmektedir. İklim değişikliğinin etkileri bir bölgeden diğerine farklılık göstermektedir. Dünyadaki çiftçi nüfusunun büyük bir kısmını oluşturan kadın çiftçiler, sürdürülebilir tarımsal uygulamalar yoluyla iklim değişikliğiyle mücadelede çözümün bir parçasını oluşturmaktadır. Böylece dünyamızı daha yaşanabilir bir yer haline getirmeye yardımcı olmaktadırlar.

Kadın çiftçiler suya olan ihtiyacın ve sıcaklıkların arttığı, üretim koşullarının kötüye gittiği dünyamızda hayati rol oynamaktadır. Ekilebilir alanların azalması ve çölleşmenin artması gibi unsurlar açlık ve kıtlık riskini de beraberinde getirmektedir. Artan nüfus ve gıdaya olan talebin artması ile kırsaldaki kadınlar kısıtlı kaynaklara rağmen daha fazla üretimde bulunmanın zorluklarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Oysa yeterli miktarda su, arazi ve kaliteli girdilerle daha iyi koşullarda daha kaliteli üretim yapabilirler.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için kadın çiftçiler eğitim yoluyla değişimin temsilcileri olarak düşünülmelidirler. İklim değişikliği konusunda cinsiyet ayırımcılığı yapmayan politikalardan yana olmak için kadın çiftçilerin ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde siyasi diyaloglara ve düzenlemelere, izleme ve değerlendirme çalışmalarına katılımlarının sağlanması gerekmektedir. Kadın çiftçiler politik görüşmelerde aktif olarak yer almalıdır. Ancak bu şekilde iklim değişikliği gibi sorunlar ve yerel gerçekler önemli politik görüşmelerde paylaşılabilir ve dikkate alınabilir.

Bugün iklim değişikliğinin birçok etkisi bilinmekle beraber, iklim değişikliğine insanların sebep olduğu konusunda büyük bir görüş birliği vardır. Bu bağlamda eğitim, kapasite gelişimi ve teknolojinin kullanılması yoluyla sürdürülebilirliğin ve kadın çiftçilerin üretim kapasitesinin geliştirilmesi; gıda güvencesinin sağlanması ve kitlesel açlığın önlenmesi için hayati önem taşımaktadır. Yüzyıllardır kadın çiftçiler gıda üretiminde sorumluluk sahibi olmuşlardır. Onların karşı karşıya kaldıkları zorlukların üstesinden gelinmelidir.

Kadınlar, erkekler, kırsalda ve şehirlerde yaşayanlar; hepimiz yaşadığımız dünya üzerinde birbirimize bağlıyız. Birbirimize ihtiyacımız var. Kadın çiftçilerin yaşama ve çalışma koşullarını iyileştirerek; iklim değişikliği etkilerinin kısmen hafifletildiği, açlık ve kıtlığın önemli derecede azaltıldığı bir dünyaya doğru yol alabiliriz.
K a y n a k: İFAP Yönetim Kurulu Üyesi Ş. Şemsi Bayraktar2008 ENERJİ VERİMLİLİĞİ YILI
Doğal enerji kaynakların kıtlığı, enerjiye olan talebin artışı ve hammadde fiyatlarındaki yükselmeler sonucunda bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik önlemler gündeme gelmektedir. Bu bağlamda; elektrik enerjisi öncelikli olmak üzere, enerjinin her noktada verimli ve etkin kullanılması ve israfının önlenmesi amacıyla, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Ulusal Enerji Verimliliği Harekatı" başlatılmıştır.

Bu doğrultuda; toplumun enerji kültürünün ve verimlilik bilincinin geliştirilerek, enerji arz güvenliğimizin en üst düzeyde sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla, 2008 yılının Enerji Verimliliği Yılı olarak ilan edilmesi uygun görülmüştür.

Son güncelleme: 15.5.2009 | Sayfa Gösterimi: 610

Netmon
Ekotaş Emlak
Metro Turizm
Güler İnşaat İletişim
Tanrıverdi Alüminyum
 
 
Ziyaretçi Defteri Sivas Fotoğrafları Sivas Haber Arama    
 
 
 

Ara{ZZ}arA