Kentler Çocuklarındır 


Neden Kültürel Eğitim?
Türkiye'de doğal ve kültürel miras açık biçimde tehlike altında ve ne yazık ki, gün geçtikçe bu mirasın önemli parçaları yitirilmeye devam ediliyor. Yok olan somut ve somut olmayan miras ile birlikte, Türkiye'nin tüm bölge ve kentlerinde, yerel toplumsal kimlik de bunlarla birlikte kaybediliyor.

Bu hızlı yok oluşun, kültürümüz ve içinde yaşadığımız doğa üzerindeki yıkıcı etkisini durdurabilmek için, Türkiye’de son on yıllarda sivil toplum örgütlerinin ve kamu kuruluşlarının duyarlılığı ve etkinliği artmıştır. Özellikle kentsel koruma, restorasyon, çevresel koruma konularında, pek çok sivil toplum kuruluşu projeler üretiyor ve uyguluyor.

Tüm bu doğal - tarihsel ve kültürel mirası koruma çabalarının sürekliliği ise kuşkusuz gençlerin bu kültürel birikimi paylaşmaları ve sahip çıkmaları ile mümkün olabilir. Ancak gençlerin kültürel eğitimini sağlama konusundaki eksiklik hala varlığını sürdürüyor. Kamu okullarında Türkiye'nin güncel koşullarını ve gelecek planlarını göz önüne alarak oluşturulmuş bir kültürel eğitim programı henüz mevcut değil. Sivil toplum örgütleri tarafından ortaya konulan, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim projeleri ise, özelleşmiş konuları aşan kapsamlı ve sistematik bir nitelik kazanmadı.

Gençlerin kültürel miras konusundaki duyarlılıklarını ve birikimlerini arttıracak bir eğitim programının hazırlanmasının ve uygulanmasının eksikliği Türkiye genelinde açık biçimde görülebiliyor.

Kentler Çocuklarındır
ÇEKÜL bu konuda atılan ilk adımlardan biri olması için, UNESCO desteğinde Eylül 2003 -Ağustos 2004 tarihleri arasında "Kentler Çocuklarındır Kültürel Eğitim Çalışmaları"nı yürüttü. Proje, ÇEKÜL'ün 1998 yılından beri sürdürmekte olduğu "7 Bölge 7 Kent Projesi"nin alt projelerinden biri olarak uygulandı ve proje kapsamında çocukların kentlilik bilincinin ve kültürel kimlik duygusunun gelişmesi, yaşadıkları kentin kültürel zenginliğinin farkına varmaları ve kentlerinin birer "Kültür Elçisi" olmaları amaçlandı.

Kaynak: www.cekulvakfi.org.tr

Son güncelleme: 1.4.2012 | Sayfa Gösterimi: 1250

Netmon
Ekotaş Emlak
Metro Turizm
Güler İnşaat İletişim
Tanrıverdi Alüminyum
 
 
Ziyaretçi Defteri Sivas Fotoğrafları Sivas Haber Arama    
 
 
 

Ara{ZZ}arA