Yeşil Sivas İçin Elele Sivas, Türkiye'ye örnek olacak bir ağaçlandırma çalışmasına imza attı. Yeşil Sivas Projesi kapsamında bir yılda 13 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Başarı sağlanan projenin
tüm Türkiye'de uygulanması isteniyor.


Sivas, 28 bin 488 km² 'lik yüzölçümüyle Türkiye'nin ikinci büyük ili. Ancak bu toprakların büyük bir kısmı kıraç ve erozyona müsait arazilerden oluşuyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer alan ve bozkır topraklarıyla bilinen bu Anadolu şehrinde 2005 yılında başlanan Yeşil Sivas Projesi, 13 milyon fidanla rekora ulaştı. Türkiye'nin en büyük ağaçlandırma projesi olan çalışmada Sivas Valisi Dr. Hasan Canpolat'ın imzası bulunuyor. Dağların eteklerine kurulan çadırlarda Mart ayında dikilmek üzere milyonlarca tohum toprağa bırakıldı. Her yıl 10 milyon fidanın dikilmesi hedeflenen proje kapsamında amaç, il olarak orman arazisi bakımından % 27 olan Türkiye ortalamasını yakalamak. 2003 rakamlarına göre Sivas'ın yeşil alan oranı % 9,3 Proje süresinin sona erdiği 2014'te bu oranın % 15 olması bekleniyor.

Günümüz dünyasında çevre sorunları sınır tanımaksızın toplumların ortak sorunu haline gelmiş, çölleşme; insanlığın bugünü ve yarınını ilgilendiren evrensel bir olay olmuş, insanların doğa tahribine karşı duyarlığı artmıştır.

Çölleşme, doğa tahribatları ve hızlı nüfus artışı topraktan temin edilen gıda açığını giderek artırmaktadır.

Türkiye'nin genel coğrafi koşulları itibariyle çöle geçiş gibi hassas bir ekosistemler kuşağı üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle ormanların ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, iklimi, su rejimini düzenleyebilmesi, toprak koruma ve doğal dengenin sağlanabilmesi gibi çok yönlü temel işlevlerini yeterince yerine getirebilmesi için orman varlığının ülke genel alanının en az % 30'unu kapsaması gerekmektedir.

Türkiye'de her yıl 500 milyon ton verimli toprak akarsularla denize taşınmaktadır. Sivas'ta ise yalnızca Kızılırmak ile yılda 44 milyon ton toprak taşınmaktadır. Bilimsel bir veriye göre, % 20 meyilli bitki örtüsünden yoksun bir arazide 18 yılda 20 cm kalınlığında toprak taşınarak yer değiştirmektedir.

Bu nedenle, gelecek nesillere yaşanabilir bir ortam bırakabilmek için gerekli önlemlerin biran önce alınması ve uygulamaya geçilmesi gerekmektedir.

Orman varlığı bakımından son derece fakir olan Sivas'ta, Sivas Valiliği tarafından il genelinde başlatılmış olan ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmalarının ne kadar yerinde bir karar olduğu görülmelidir. Ayrıca ağaçlandırma çalışmalarının iklim üzerinde olumlu etkileri, doğa-su rejiminin düzenlenmesi, kullanılabilir su kaynaklarının artırılması, kırsal fakirliğin önüne geçilmesi, vasıfsız işçilere istihdam sağlanması, erozyonu önleyerek verimli toprakların azalmasının engellenmesi, arıcılığa ve hayvan yemine katkıları gibi v.b. özellikleri düşünüldüğünde ağaçlandırma çalışmalarının çok önemli olduğu ve alternatifi bulunmadığı görülmektedir.

Sivas'ta orman alanı çok az olup, orman alanlarının il yüzölçümüne oranı
% 9.2'dir. Bu oran, % 27 olan Türkiye ortalamasının çok altındadır.

İl sınırları içerisinde en fazla orman alanına sahip ilçe Divriği olup, il ormanlarının % 16'sını, en az ormana ait ilçe ise Gölova olup il ormanlarının % 0.008'ini oluşturmaktadır. İlçeler içinde hiç ormanı olmayan ilçe Altınyayla İlçesi'dir.

İl ormanlarının % 20.9'u verimli olup 55.641 hektar; % 79'u ise verimsiz olup 208.969 hektardır.

İl ormanlarının 148.980 hektarı geniş yapraklı, 115.600 hektarı iğne yapraklı ağaçlardan oluşmaktadır. Başlıca yapraklı türlerimiz meşe, kayın, kavak ve gürgendir. İbreli türleri ise çam ve ardıçtır.

Türkiye'de yaklaşık olarak 8.000.000 kişi ormaniçi veya civarı köylerde yaşamaktadır. Sivas'ta ise 471 adet orman içi ve civarı köylerinde yaklaşık 120.000 orman köylüsü yaşamaktadır. Orman köyleri devletin her türlü yatırım ve hizmetlerinden en son ve en az pay alan yerleşim alanlarıdır.

Projenin temel amacı Yeşil Bir Sivas yaratmaktır. Sivas Valiliği'nin başlattığı ağaçlandırma projelerinin uygulanmasıyla yetişkin orman kuşakları oluşturulacaktır.

Kaynak: www.sivas.gov.tr

Son güncelleme: 12.4.2014 | Sayfa Gösterimi: 1169

Netmon
Ekotaş Emlak
Metro Turizm
Güler İnşaat İletişim
Tanrıverdi Alüminyum
 
 
Ziyaretçi Defteri Sivas Fotoğrafları Sivas Haber Arama    
 
 
 

Ara{ZZ}arA