Dünden Bugüne İnternet Haftası 


1. İnternet Haftası
12 - 27 Nisan 1998

İlk internet haftası. İnternet'in Türkiye'ye gelişinin 5. yıldönümü olan 12 Nisan 1998'de interneti geniş kitlelere tanıtacak, yayacak, toplumun gündemine İnterneti yerleştirecek ve Türkiye İnterneti'ne ivme verecek etkinlikler düzenlendi.

2. İnternet Haftası
10 - 23 Mayıs 1999

İnternet'in Türkiye'ye gelişinin 6. yıldönümünde, interneti günlük hayatta daha etkin ve kullanılır hale getirebilmek için üretilen çözümleri paylaşma amacıyla 10 - 23 Mayıs 1999 tarihleri arası internet haftası olarak ilan edilmiş ve özel ve tüzel kişilerin katkılarıyla çeşitli etkinliklerde bulunulmuştur.

3. İnternet Haftası
10 - 23 Nisan 2000

Yeni binyılda Türkiye'de internet kullanımının dünya standartlarına yükseltilmesi ve dünya ile entegrasyonun daha da arttırılması amacıyla 10 - 23 Nisan 2000 tarihleri arası internet haftası olarak ilan edilmiş ve birçok kamu kurumları ve özel kuruluşların katılımı ile çeşitli faaliyetlerde bulunulmuştur.

4. İnternet Haftası
09 - 23 Nisan 2001
İnternet'le Tanışın, İnternet Yaşamdır

İnternet Üst Kurulu, internetin Türkiye'ye gelişinin 8. yıldönümünde Türkiye İnterneti'ni büyütmek, yeni projeler başlatmak, interneti geniş kitlelere tanıtmak, yaymak, toplumun gündemine interneti yerleştirmek, ve Türkiye İnterneti'ne ivme verecek etkinliklerin yapılması amacıyla 9 - 23 Nisan'ı "İnternet Haftası" olarak ilan etmiştir.

5. İnternet Haftası
08 - 21 Nisan 2002
İnternet Kurulu internetin Türkiye'ye gelişinin 9. yıldönümünde Türkiye internetini büyütmek, yeni projeler başlatmak, İnterneti geniş kitlelere tanıtmak, yaymak, toplumun gündemine İnterneti yerleştirmek, ve Türkiye internetine ivme verecek etkinliklerin yapılması amacıyla 8 - 21 Nisan'ı İnternet Haftası olarak ilan etmiştir.

A m a ç:
Ana işlevi Ulaştırma Bakanlığı'na danışmanlık olmak üzere; Türkiye'de İnternet'in altyapıdan başlayarak tüm boyutları ile kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlemek, bu hedeflere erişmek için gerekli stratejik ve taktik ulusal kararların alınması ve uygulanması sürecinde danışmanlık görevini yürütmek, uygulamada gözlenen aksaklıkları belirlemek ve giderilmesi için öneriler oluşturmak, konu ile ilgili birimler arasında eşgüdüm sağlamak, gelişme, yaygınlaştırma, hizmet üretimi konularında düzenleyici öneriler oluşturmak, ve uluslararası gelişmeleri yakından izleyerek ülke çıkarlarını korumak amaçları ile, Ulaştırma Bakanlığı tarafından İnternet Kurulu oluşturulmuştur.

Son güncelleme: 20.4.2014 | Sayfa Gösterimi: 762

Netmon
Ekotaş Emlak
Metro Turizm
Güler İnşaat İletişim
Tanrıverdi Alüminyum
 
 
Ziyaretçi Defteri Sivas Fotoğrafları Sivas Haber Arama    
 
ANA SAYFA >> Önemli Günler & Haftalar >> Önemli Günler & Haftalar >> Dünden Bugüne İnternet Haftası
 
 

Ara{ZZ}arA