Makaleler 


-Divriği Ulu Camii Kuzey Portalinin Mimari Kuruluşu
H. Arel
Vakıflar Dergisi
Sayı:V - 1962 Sayfa:99-111

-Divriği Ulu Camii Tekstil Kapısı ve Diğerleri
H. Arel
Vakıflar Dergisi
Sayı:V - 1962 Sayfa:113-125

-Divriği Ulu Camiinin Hünkar Mahfeli
Yılmaz Önge
Önasya
Sayı:5/49 - 1969 Sayfa:10-11 ve 22

-Divriği'de Düğün Âdetleri Evlenme Çağı-Kız Arama-Dünür Düşme-Nişan -I
İbrahim Aslanoğlu
Türk Folklor Araştırmaları dergisi
Kasım 1971 Sayfa:6128-6130

-Bulgarağa
Derleyen: M. Sabri Koz
Türk Folklor Araştırmaları dergisi
Yıl:29 Sayı:262 - Mayıs 1971 Sayfa:5973

-Belgesel Bir Şiiri Dolayısıyla Kul Himmet Üstadım
Cahit Öztelli
Sıvas Folkloru dergisi
Yıl:1 Sayı:1 - Ağustos 1973 Sayfa:11-12 ve 23

-Divriği Ulu Camii ve Darüşşifasındaki Usta ve Sanatkar Kitabeleri
Yılmaz Önge
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası
1978 Sayfa:51-53

-Bugünkü Bilgilerimizin Işığı Altında Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası
Yılmaz Önge
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası
1978 Sayfa:33-50

Divriği Ulu Camii ile Darüşşifası'nda Günümüze Kadar Yapılmış Olan Onarımlar, Değişiklikler ve İlaveler
Yılmaz Önge
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası
1978 Sayfa:54-58

-"Divriği Ulu Camisi Mihrabı", Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası
Ömür Bakırer
1978 Sayfa:127-136

-Divriği Ulucami ve Darüşşifası İçin Halk İnançları
Necdet Sakaoğlu
Türk Folkloru dergisi
Sayı:4 - Kasım 1979

-Divriği Demirci Esnafının Geleneksel Kapı Süsleme Sanatı
Kutlu Özen
Türk Folklor Araştırmaları
Sayı:1 - 1985 Sayfa:51-69

-Divriği Ulu Camii Külliyesi
Doç. Dr. Aynur Durukan
Kültür ve Sanat dergisi
1989 Sayı:2 Sayfa:46-52

-Türk Taş, Ağaç Oymacılığı ve Süsleme Sanatının Şâheser Örneği: "Divriği"
Baybars Gülensoy
Bilge dergisi
Sayı:18

-Mengücüklü Dönemi Divriği Yapıları
Seyfi Başkan
İş Bankası Yayınları
Sayı:6 1990 Sayfa:42-48

-Ayan Mehmed Ağa ve Konağı
Necdet Sakaoğlu
Tarih ve Toplum dergisi
Cilt:15 Sayı:90 - Haziran 1991 Sayfa:23-29

-Divriği Yatırları
Hasan Yüksel
Revak 97
Sivas 1997

-Anadolu'da İki Şehir Darende-Divriği
Resul Kesenceli
SomuncuBaba dergisi
Yıl:6 Sayı:25 - Mart-Nisan 2000 Sayfa:6-11

-Anadolu'da ki Şehir Darende-Divriği Kaleleri
Resul Kesenceli
SomuncuBaba dergisi
Yıl:7 Sayı:26 - Mayıs-Haziran 2000 Sayfa:10-11

-Divriğli Bir Şair: Tahir Nadi Efendi ve Mevlidi
Alim Yıldız
Revak
2003

-Kendisini arayan cami
İbrahim Doğan
Aksiyon dergisi
Sayı:458 15.09.2003

-Üç yabancı seyyahın gözüyle Divriği Ulu Camii Süslerin Sırrı
Dr. Adnan Mahiroğulları
Tarih ve Düşünce dergisi
Sayı:37 - Mart 2003 Sayfa:7 ve 46-55

-Divriği Hamamları
Dr. Yıldıray Özbek
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Sayı:16 Yıl: 2004/1 Sayfa:191-228

-Divriği-Eğrisu Köyü Çeşmesinin Ejderbaşlı Lülesi
Mustafa Denktaş
Motif dergisi
Sayı:35 2004 Sayfa:22-24

-Divriği'nin Kapı Tokmakları ve Kapı Halkaları
Mustafa Denktaş
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Sayı:19 Yıl:2005 Sayfa:113-139

-Divriği Ulucamii'nin yok olan taş bezemeleri tezhipte yaşıyor
Abdullah Kılıç
Zaman gazetesi
12.03.2005

-Çamşıhı Portreleri
Birgül Özçelikçi
hayat ağacı dergisi
Sayı:4 Güz 2005 Sayfa:100-103

-Divriği gezisi ve aşk!
Selahattin Çerik
Bizim Sivas gazetesi
2006

-Hâl evinde hâl olanların sığınağı Divriği Ulu Cami
Bilal Kemikli
sultanşehir dergisi
Yıl:1 Sayı:2 - Mart-Nisan-Mayıs 2007 Sayfa:16-19

-Divriği Buram Buram Tarih ve Kültür Kokan Bir İlçe
Hasan Coşkun
Sivas Kültür dergisi
Yıl:1 Sayı:1 - Eylül Ekim-Kasım 2008 Sayfa:16-18

-Divriği Ulucami'de Kartal Motifi
A. Yaşar Serin - Ebru Nalan Sülün
Sivas Kültür dergisi
Yıl:2 Sayı:3 - Nisan-Mayıs-Haziran 2009 Sayfa:17-20

-Su Baba ve Esma-yı Hüsnası
Dr. Doğan Kaya
Yıl:2 Sayı:4 - Temmuz-Ağustos-Eylül 2009 Sayfa:24-27

-Divriği Kalesi 900 Yıllık Türk Yapısı
NTV tarih dergisi
Sayı:14 - Mart 2010 Sayfa:79

-Hayat Ağacı'nda 'Divriği mucizesi'
Beşir Ayvazoğlu
Zaman gazetesi
Perşembe, 06 Aralık 2012

-Divriği'de Kaşık Oyunu ve Toyhane Sohbeti
Ahmet Mahir Pekşen
2013

-Divriği Külliyesi: Taştan Elmasa
Hülya Atakan
Türk Edebiyatı dergisi
2013

Son güncelleme: 17.8.2015 | Sayfa Gösterimi: 2950

Netmon
Ekotaş Emlak
Metro Turizm
Güler İnşaat İletişim
Tanrıverdi Alüminyum
 
 
Ziyaretçi Defteri Sivas Fotoğrafları Sivas Haber Arama    
 
 
 

Ara{ZZ}arA